EOC สธ.เชียงราย วางแผนใช้โรงแรม

admin2

EOC สธ.เชียงราย วางแผนใช้โรงแรมเป็น Hospital รับผู้ติดเชื้อโควิดที่อาการป่วยน้อยหรือไม่มีอาการป่วย หลังรับการรักษาในโรงพยาบาลครบ 5 วัน หมุนเวียนเตียงในโรงพยาบาลให้เกิดความคล่องตัว เพื่อใช้รองรับผู้ป่วยรายใหม่ วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ภุชงค์ ชื่นชม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมโรงแรมในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย สำหรับใช้เป็นสถานที่เฝ้าสังเกตอาการและกักกันโรค (Hospital Quarantine) กรณีที่ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่มีอาการป่วยเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีอาการป่วย หลังจากเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลครบ 5 วันแล้ว ซึ่งจะเป็นการลดจำนวนวันในการนอนรักษาในโรงพยาบาล ทำให้สามารถรับผู้ป่วยรายใหม่เข้ารักษาในโรงพยาบาลได้มากขึ้น เป็นการบริหารจัดการเตียงในสถานพยาบาลให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยจะเสนอความเห็นชอบในที่ประชุมคณะกรรมกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายต่อไป

สมคิด อินต๊ะเนตร รายงาน

Next Post

เชียงรายปรับแผน ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 ในพื้นที่

Post Views: 16 เชียงรายปรับแผน ป้องกันการแพร่ระบาด […]

You May Like

ข่าวภูธร