นาย อารีย์ วงศ์อารยะ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ โครงการ สายใจ

admin2

นาย อารีย์ วงศ์อารยะ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ โครงการ สายใจไทย สู่ใจใต้ ต้อนรับเยาวชนจากดินแดนภาคใต้ ทัศนศึกษาเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมพระนครศรีอยุธยา สานใจไทยสู่ใจใต้ รุ่นที่ 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หนึ่งในคณะกรรมการร่วมต้อนรับเยาวชนจากดินแดนภาคใต้ 5 จังหวัด สงขลา ยะลา สตูล ปัตตานี นราธิวาส ในโครงการ สานใจไทยสู่ใจใต้ รุ่นที่ 38 ทัศนศึกษาสังคมพหุวัฒนธรรมพระนครศรีอยุธยา เรียนรู้วิถีชีวิต และความภูมิใจของชาติไทยในอดีต จำนวน 320 คน อย่างอบอุ่น เวลา 15.00 น. วันที่ 8 เม.ย. 64 นายอารีย์ วงศ์อารยะ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ เป็นประธานกล่าวให้โอวาท กับเยาวชนจากดินแดนภาคใต้ 5 จังหวัด สงขลา ยะลา สตูล ปัตตานี นราธิวาส โครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ รุ่นที่ 38 ทัศนศึกษาสังคมพหุวัฒนธรรม วิถีชีวิต และความภูมิใจของชาติไทยในอดีต เยี่ยมชมกุโบร์ท่านเจ้าพระยาบวรราชนายก เฉกอะหมัด พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดนักบุญยอแซฟ และวัดไชยวัฒนาราม โดยมี นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวต้อนรับเยาวชน รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายประดิษฐ์ รัตนโกมล ประธานอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณาจารย์ หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธีฯ ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
นายอารีย์ วงศ์อารยะ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 38 กล่าวว่า โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อศึกษา เรียนรู้ สังคมพหุวัฒนธรรมพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถือเป็นจังหวัดที่มีจุดเด่นในเรื่องของสังคมพหุวัฒนธรรม ที่มีการผสมผสานด้านวัฒนธรรมกันอย่างกลมกลืน เยาวชนที่ร่วมโครงการในครั้งนี้ จึงถือว่ามีโอกาสอันดีในการได้สัมผัสบรรยากาศของการอยู่ร่วมกัน อย่างสันติของคนต่างวัฒนธรรมจากการบรรยายพิเศษ จากท่านวิทยากร ทำให้ได้รับรู้การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ที่ท่านวิทยากร ซึ่งได้คลุกคลีอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมเป็นอย่างดีอย่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับน้อง ๆ เยาวชนที่ได้มีโอกาส มาสัมผัส เรียนรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้สังเกตเรียนรู้ในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมในครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ ทั้งทางตรง และทางอ้อม กับคณะเยาวชน และผู้ร่วมโครงการทุกท่าน รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ รุ่นที่ 38 ได้มีโอกาสต้อนรับเยาวชนและครูพี่เลี้ยงจากดินแดนภาคใต้ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นมหาวิทยาลัยที่มีทั้งชาวพุทธและมุสลิม มีแหล่งเรียนรู้และมีบุคลากรที่จะให้ความรู้แก่เยาวชนที่ต้องการแลกเปลี่ยนรู้มาเข้าข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขนมธรรมเนียมและวัฒนธรรม และมุ่งหวังเพื่อเป็นส่วนหนึ่งการพัฒนาสังคม และนำไปปรับใช้ในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ถึงแม้จะต่างศาสนาและวัฒนธรรม
สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Next Post

น่าน พบผู้ติดเชื้อโควิท เพิ่ม 1 ราย

น่าน พบผู้ติดเชื้อโควิท เพิ่ม 1 ราย เมื่อวันที่ 8 […]

You May Like

ข่าวภูธร