ธรรมนัสขึ้นเชียงราย รับปากติดตามโครงการต่างๆให้ประชาชนในพื้นที่ ที่

admin2

ธรรมนัสขึ้นเชียงราย รับปากติดตามโครงการต่างๆให้ประชาชนในพื้นที่ ที่ผ่านมาล่าช้าเพราะติดข้อกฏหมาย 8 เมษายน 2564 ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนณ อ่างหนองจำกูด อำเภอพญาเม็งราย โดยมีมวลชนพี่น้องประชาชน 2,000 กว่าคนจาก อำเภอพญาเม็งราย อำเภอขุนตาล อำเภอเชียงของ อำเภอดอยหลวง อำเภอเวียงแก่น

อำเภอแม่ฟ้าหลวง และทีมทหารผ่านศึกเชียงราย ทั้งนี้มีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนายอนันต์ สมุทรรารินทร์ นายอำเภอพญาเม็งราย ผอชลประทานเชียงราย เกษตรอำเภอพญาเม็งราย สำนักงานที่ดินส่วนแยกอำเภอพญาเม็งรายพัฒนาการอำเภอพญาเม็งราย
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนสบเปา กำนันอำเภอพญาเม็งราย ได้สรุปข้อมูลพื้นฐานปัญหาและความต้องการเบื้องต้นของประชาชนในพื้นที่ จากนั้น รอ.ธรรมนัสได้พบปะรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนจากตัวแทนแกนนำในแต่ละอำเภอที่นำเรียนเรื่องปัญหาในพื้นที่ของตนพร้อมหนังสือร้องทุกข์ ว่าด้วยเรื่องเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ที่ดิน สปก.อ่างเก็บน้ำ หนองน้ำ โดยรวมเป็นเรื่องดินน้ำป่า วิสาหกิจชุมชน โคเนื้อ ผลผลิตมะม่วง ส้มโอเวียงแก่นขาดน้ำในหน้าแล้ง อ.แม่ฟ้าหลวง ได้รับผลกระทบจากการสร้างอ่างแม่ฟ้าหลวง ทั้งนี้มีการมอบหนังสืออนุญาตให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน(สปก 4-01) จำนวน 15 ราย มอบสินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวน 8 ราย รายละ 20,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน จากนั้นเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชน ผลผลิตทางการเกษตร

สมคิด อินต๊ะเนตร รายงาน

Next Post

ร้อยเอ็ด อินทัช ร่วมกับ สสน.บรรเทา

ร้อยเอ็ด อินทัช ร่วมกับ สสน.บรรเทาปัญหาน้ำท่วม น้ำ […]

You May Like

ข่าวภูธร