นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน และ

admin2

นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน และคณะ ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในพื้นที่จังหวัดแพร่เมื่อเวลา 11.00 นวันที่ 8 เมษายน 2564 นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะ ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในพื้นที่จังหวัดแพร่ ในการนี้ได้ตรวจเยี่ยมโครงการโรงงานต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งทอนาโนภาคเหนือ ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เวลา 14.45 น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ การฝึกอบรมการพัฒนาฝีมือแรงงาน โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ และโครงการเพิ่มมูลค่า

เฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์ไม้สักด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในโอกาสที่คณะ ฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในพื้นที่จังหวัดแพร่ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่ ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

ธรรมนัสขึ้นเชียงราย รับปากติดตามโครงการต่างๆให้ประชาชนในพื้นที่ ที่

ธรรมนัสขึ้นเชียงราย รับปากติดตามโครงการต่างๆให้ประ […]

ข่าวภูธร