พิษณุโลก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

admin2

พิษณุโลก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบวาตภัยพื้นที่ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น ศาลาการเปรียญวัดใหม่ประชาร่วมใจ หมู่ 3 ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบวาตภัย พื้นที่ตำบลบ้านมุง โดยมีผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนชาวอำเภอเนินมะปรางให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564 ได้เกิดลมพายุ ทำให้เกิดวาตภัยในพื้นที่ส่งผลให้บ้านเรือนของประชาชน สถานที่ราชการ และพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย ในตำบลบ้านมุง ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ตำบลเนินมะปราง และตำบลไทรย้อย ได้รับความเสียหายรวมทั้งสิ้น 4 ตำบล 22 หมู่บ้าน 231 หลังคาเรือน โดยอำเภอเนินมะปรางได้ตั้งศูนย์อำนวยการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยขึ้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยบูรณาการช่วยเหลือจากหน่วยงานทหาร ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ปภ. พิษณุโลก กาชาดไทยและเครือข่ายมูลนิธิอาสาสมัคร โดย

ระดมเครื่องมือ และบุคลากรจากหน่วยงานราชการและภาคเอกชน เพื่อปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยทันท่วงที และแจ้งเตือนประชาชนที่จุดเสี่ยงภัยและอพยพไปอยู่ที่จุดปลอดภัย พร้อมแจกถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้ประสบภัย
ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มอบถุงยังชีพจำนวน 200 ถุง พร้อมให้ขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบวาตภัย

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Next Post

รมว.มอบถุงยังชีพช่วยเหลือพายุพัดบ้าน

รมว.มอบถุงยังชีพช่วยเหลือพายุพัดบ้านพัง 2 อำเภอ รั […]

You May Like

ข่าวภูธร