ปลูกพืชปลูกผัก..ปลูกรักกับ พัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

admin2

ปลูกพืชปลูกผัก..ปลูกรักกับ พัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

เมื่อเวลา 16.30 น.วันที่ 7 เมษายน 2564 ณ บ้านพักพัฒนาการจังหวัดแพร่ นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนให้ กลุ่มองค์กร เครือข่ายงานพัฒนาชุมชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่ ร่วมกันรณรงค์ส่งเสริมให้มีการปลูกผักสวนครัวในครัวเรือน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เหตุผลดีๆ ที่ควรปลูกผัก ได้ผักสดสะอาด มีส่วนช่วยในการดูแลโลก ดูแลดินได้ทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆ และครอบครัว ไม่ต้องกังวลกับยาฆ่าแมลง
ประหยัดเงินในกระเป๋า หากเก็บผักได้เยอะก็สามารถแบ่งปันครัวเรือนข้างเคียงหรือเพื่อนบ้าน อีกทั้งยังสามารถนำไปขายในตลาดเพื่อสร้างรายได้อีกด้วยเพื่อเป็นเงินออมมีสุขภาพดีและมีความสุขอีกด้วย นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนให้ กลุ่มองค์กรเครือข่ายงานพัฒนาชุมชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่ ร่วมกันรณรงค์ส่งเสริมให้มีการปลูกผักสวนครัวในครัวเรือน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เหตุผลดีๆ ที่ควรปลูกผัก ได้ผักสดสะอาดและ มีส่วนช่วยในการดูแลโลกดูแลดินได้ทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆ และครอบครัว ไม่ต้องกังวลกับยาฆ่าแมลงนอกจากนี้ยังประหยัดเงินในกระเป๋า หากเก็บผักได้เยอะก็สามารถแบ่งปันครัวเรือนข้างเคียงหรือเพื่อนบ้าน อีกทั้งยังสามารถนำไปขายในตลาดเพื่อสร้างรายได้อีกด้วยเพื่อเป็นเงินออมมีสุขภาพดีและมีความสุขอีกด้วย

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

พิษณุโลก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

พิษณุโลก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ […]

You May Like

ข่าวภูธร