พะเยา บุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขด่านหน้าฉีดวัคซีนโควิด 19

admin2

พะเยา บุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขด่านหน้าฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มแรก วันที่ 8 เมษายน 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วัคซีนโควิด-19 ล็อตแรกแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า ที่หอประชุมเอื้องคำ วิทยาลัยพยาบาล จังหวัดพะเยา โดยมี นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง  ผู้อํานวยการโรงพยาบาล นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  ฉีดวัคซีนโควิด-19 ล็อตแรกของจังหวัด กลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า รวมถึงเจ้าหน้าที่สัมผัสผู้ป่วย จํานวน 900ราย นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  กล่าวว่า ทางจังหวัดพะเยาซึ่งได้รับจัดสรรโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นของบริษัท SINOVAC จำนวน1,800  โดส  ซึ่งสามารถฉีดวัคซีนทั้งหมดได้ 900 คน และโรงพยาบาลพะเยาได้รับจัดสรรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

จำนวน 165 โดส ให้กับ กลุ่มเป้าหมายในการบริการวัคซีนเฟสแรก ประกอบด้วย บุคลากรทางการแพทย์และ อสม. ซึ่งได้ลงทะเบียนรับวัคซีน  และจะกระจายไป 9 อำเภอ โดยมีการรณรงค์ให้ฉีดวันที่ 8 วันนี้ให้ครบ 100% และได้รับคำสั่งจากผู้ตรวจให้ฉีดก่อนวันสงกรานต์ และในเขตอำเภอเมืองได้รับวัคซีนทั้งหมดจำนวน 185 โดส แบ่งออกเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่สัมผัส คนไข้ โดยตรง ส่วนของเจ้าหน้าที่มี 100 คนและ อสม จำนวน85 คน โดยมีการเรียงลำดับจะฉีดได้ชั่วโมงละ 10 คน และจะเสร็จช่วงเช้าทั้งหมด 185 คน สำหรับวัคซีนเข็มที่ 2 จะนัดคนไข้มาวันที่ 21 เมษายน 2564 ซึ่งตามระบบของการฉีดวัคซีนจะมีการ ติดตามตั้งแต่วันที่ ฉีดวันที่ 1 วันที่ 7 และวันที่ 30 จะมีการติดตามผลภาวะแทรกซ้อนจากการฉีดวัคซีน โดยจะมีการติดตามด้วยการใช้แอพพลิเคชั่นหมอพร้อมสำ หรับสถานการณ์ในปัจจุบัน เนื่องจากมีคัตเตอร์จากกรุงเทพฯ จากสถานบริการต่างๆก็จะเริ่มมีการกระจาย และรอบๆข้างจังหวัดพะเยาเชียงใหม่เชียงรายลำปางก็มีเคสเกิดขึ้น โดยทางจังหวัดพะเยาได้มีการเตรียมและซับซ้อน มีการตั้งรับทั้งเชิงรุก จะมีเจ้าหน้าที่ออกสำรวจผู้มีความเสี่ยงสูง เสี่ยงปานกลางเอาคนไข้มาตรวจ เพื่อป้องกันต่อไป

Next Post

8 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. นาย

8 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. นายแพทย์ธัชชัย บำรุงสง […]

You May Like

ข่าวภูธร