อาชีวะอุบลฯ ลงนามข้อตกลงความร่วม

admin2

อาชีวะอุบลฯ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับ 4 ผู้ประกอบการทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี สู่เป้าหมายขับเคลื่อนพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานสู่มาตรฐานสากล วันนี้ 5 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมจามจุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดย ดร. พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับสถานประกอบการ จำนวน 3 แห่งในจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้ 1. บริษัท ที. เอ็ม. เอเชี่ยน ฟู้ด จำกัด ลงนามโดย นายธรรมรัตน์ มีธรรม กรรมการผู้จัดการบริษัทที. เอ็ม. เอเชี่ยน ฟู้ด จำกัด 2. ร้าน โซริช เดอะบิสโทร So rich the bistro ร้านผลา de’café ร้านนัวร์ ลงนามโดย นายณัฐพงษ์ อึ้งชยากร ผู้จัดการร้าน และ 3. ร้านทอศิลป์แกลลอรี่อุบลราชธานี ลงนามโดย นายสิทธิชน แต่งประกอบ ผู้จัดการร้าน

นอกจากนี้ยังได้ลงนามความร่วมมือจากสถานประกอบการต่างจังหวัดจำนวน 1 แห่ง ได้แก่ บริษัท พี.แอล.เอ. บิสซิเนส จำกัด และบริษัทในเครือ จากจังหวัดชลบุรี ลงนามโดย นายหิรัญวงศ์ สำเร็จพร กรรมการบริหารบริษัท พี.แอล.เอ. บิสซิเนส จำกัด และบริษัทในเครือ
ทั้งนี้การลงนามความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนร่วมกันให้แก่นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผลิตและพัฒนากำลังคนให้ได้มาตรฐานสากลสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

Next Post

เชียงราย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่

เชียงราย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 เดินทางตรวจเย […]

ข่าวภูธร