วันที 7 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น.

admin2

วันที 7 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นาย ภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการ รแพทย์ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายแพทย์พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายบดินทร์ื เกษมศานติ์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา นายแพทย์ ธัชชัย บำรุงสงฆ์รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา นายแพทย์ กิตติชัย ปักธงไชยรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นาง ถนิตชม เกาะเรียนไชยรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา โดยทาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับวัคซีน จำนวน 1,800 โดย ฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ อสม.
นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า วัคซีนในชุดแรกจะฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ให้บริการสาธารณสุขในพื้นที่มีความเสี่ยง คือ อ.บางปะอินจ.พระนครศรีอยุธยา
โดย จะเริ่มเปิดให้ประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน หมอพร้อม ตั้งแต่เดือน พฤษภาคมเป็นต้นไป และเริ่มฉีดได้ในเดือนมิถุนายน ขอให้ประชาชนทุกคนมั่นใจในความปลอดภัย และประสิทธิภาพของวัคซีนโดยคาดหวังว่าพี่น้องประชาชนจะได้รับบริการฉีดวัคซีนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์ ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อ COVID-19 ต่อไป

สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา รายงาน

Next Post

พิษณุโลก วันนี้ 7 เมษายน 2564

พิษณุโลก วันนี้ 7 เมษายน 2564 กก.สืบสวน ภ.จว.พิษณุ […]

You May Like

ข่าวภูธร