จ.น่าน องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

admin2

จ.น่าน องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ทำพิธีมอบขาเทียมและรถเข็นให้แก่ทหารผ่านศึกเขตน่าน เมื่อวันที่  7 เมษายน 256 เวลา 10.00 น.ที่สโมสรค่ายสุริยพงษ์ มทบ.38 ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ทำพิธีมอบขาเทียม รถเข็นให้แก่ทหารผ่านศึกเขตน่าน โดยมี พลโท รักษ์พล จันทร์เหลืองในฐานะรองผู้อำนวยการองค์การทหารผ่านศึกได้เดินทางมาเป็นประธานมอบขาเทียมให้ทหารผ่านศึก  โดยมี นางจิราภรณ์ เชื้อสะอาด รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์เขตน่านกล่าวต้อนรับ และนายแพทย์ บัณฑิต สิมะเกษม ผู้อำนวยการกองออร์โธปีดิคส์ และกายอุปกรณ์ โรงพยาบาลทหารผ่านศึกกล่าวรายงาน

ตามที่ กองออร์โธปิดิคส์และกายอุปกรณ์ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก  ทำการตรวจคัดกรองและทำการทำขาเทียมและตรวจรักษา ให้กับทหารผ่านศึกและครอบครัว  โดยมีทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญ และ อาสาสมัคร ได้มาทำการคัดกรองตรวจวัดในการทำขาเทียมให้แก่ทหารผ่านศึกที่พิการ  ได้มาลงทะเบียน ในการทำขาเทียม  มาตั้งแต่วันที่  20 มีนาคม 2564 ถึง 9  เมษายน 2564   ทหารผ่านศึกที่มาร่วมพิธีฯในวันนี้จำนวน  114  ราย   ซึ่งการมอบขาเทียมให้ทหารผ่านศึกที่พิการ ในครั้งนี้ จำนวน 23  ราย สงเคราะห์กายอุปกรณ์เสริมและเทียมจำนวน 14 ราย ตรวจสแกนฝ่าเท้า จำนวน 29 ราย และ รถเข็นอีก 1 ราย เพื่อให้ทหารผ่านศึกที่พิการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถใช้ชีวิตในสังคม ได้อย่างมีคุณค่า สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวและครอบครัวได้อย่างมีความสุขตลอดไป
ร้อยโท สิงห์สอน มีชัย กล่าวว่า ขอขอบพระคุณ ท่านรองผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ ทหารผ่านศึกและคณะผู้บริหารระดับสูงทุกท่าน ที่ได้กรุณ เดินทางมาเยี่ยมเยียน เพื่อมอบอุปกรณ์เสริมและเทียมและกำลังใจให้แก่พวกกระผมในครั้งนี้ อันแสดงถึงความเอื้ออาทร ห่วงใยที่ท่านมีต่อพวกกระผม ซึ่งจะอยู่ในความทรงจำของพวกกระผมตลอดไป พวกกระผมขอให้สัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพเจ้าเหล่าทหารผ่านศึกทั้งหลาย จะจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และจะรักสามัคคีสร้างความปรองดอง สนองต่อนโยบายของรัฐ พร้อมทั้งประพฤติตนให้6คนดีของสังคม

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น
โทร 084-8084888

Next Post

พะเยา-ผบช.ภ.5 ลุยเดินหน้าปราบพ่อค้า

พะเยา-ผบช.ภ.5 ลุยเดินหน้าปราบพ่อค้ายานรก ยึดบ้านหร […]

You May Like

ข่าวภูธร