จ.น่าน ปัว ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง

admin2

จ.น่าน ปัว ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเอราวัณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอปัวที่ 4 อำเภอปัว จังหวัดน่าน นายมานิตย์ บุญเทพ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทน นายอำเภอปัว จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนอำเภอปัว(ศปถ.อ.ปัว) เพื่อเตรียมความพร้อม แนวทางการดำเนินงาน ตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้เป็นไปตามแผนฯ เกิดผลสัมฤทธิ์สามารถลดอุบัติเหตุ อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้าง

ความตระหนักรับรู้กระตุ้นเตือนจิตสำนึกประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลฯ ควบคู่กับการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดโรค covid-19 ซึ่งในปีนี้การรณรงค์ใช้ชื่อว่าสงกรานต์สุขใจ-ขับขี่ปลอดภัย-ห่างไกล covid รวมถึงแผนมาตรการ 5 ด้าน จุดตรวจร่วมบูรณาการ,จุดตรวจชุมชน และการรายงาน มาตราการจราจรการรายงานอุบัติเหตุ รวมถึงผู้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ด้วย

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น
โทร.0848084888

Next Post

จ.น่าน องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

จ.น่าน องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและโรงพยาบาลทหาร […]

ข่าวภูธร