จ.น่าน มทบ.38 น้อมรำลึก “วันพระเจ้าน่าน” 5 เม.ย. ของทุกปี ร่วมรำลึกสดุดี

admin2

จ.น่าน มทบ.38 น้อมรำลึก “วันพระเจ้าน่าน” 5 เม.ย. ของทุกปี ร่วมรำลึกสดุดีและสำนึกพระกรุณาธิคุณอันอเนกอนันต์ ของพระเจ้าน่าน พระองค์ผู้ยังประโยชน์แก่ราษฎรจังหวัดน่าน ด้วยหัวใจแห่งความกตัญญูและรู้คุณแผ่นดิน เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 06.00 – 08.30 น.ณ อนุสาวรีย์พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช หน้าค่าย ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน พล.ต.รุศมนตรี  จิณเสน ผบ.มทบ.38 นำกำลังพลหน่วยทหารในพื้นที่พร้อมด้วยส่วนราชการของจังหวัดน่าน,ทายาทพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ และพี่น้องประชาชนจากชุมชนรอบค่ายสุริยพงษ์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่ออุทิศถวายแด่อดีตเจ้าผู้ครองนครน่าน และพิธีถวายเครื่องสักการะ ถวายพานพุ่มดอกไม้สด ณ อนุสาวรีย์พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ(หน้าค่ายฯ) เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าน่าน ที่มีต่อราษฎรจังหวัดน่านอย่างอเนกอนันต์ทั้งด้านการเมือง,การทหาร ด้าน

เศรษฐกิจ,ด้านสังคมและการทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา รวมถึงได้นำพระนามของพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ (องค์ที่ 63) มาเป็นพระนามค่ายฯ(มทบ.38) เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลเพื่อให้เกิดพลังในการที่จะบูรณาการร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในการที่จะพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเต็มกำลังความสามารถประสิทธิ์ สองเมืองแก่นโทร.0848084888

Next Post

ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน ปล่อยแถว

ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน ปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม ช่ว […]

You May Like

ข่าวภูธร