จังหวัดศรีสะเกษประกอบพิธีวันรำลึกพระมหาเจษฎาเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน

admin2

จังหวัดศรีสะเกษประกอบพิธีวันรำลึกพระมหาเจษฎาเจ้าและวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2564 วันนี้ 31 มี ค.64 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานประกอบพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันวันเจษฎาบดินทร์ โดยมีตุลาการ อัยการ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และ ส่วนราชการต่าง ๆเข้าร่วมพิธี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา การรักษาบ้านเมือง การศึกษาและด้านอื่น ๆ ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่มวลพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า พระมหากรุณาธิคุณอันสำคัญยิ่ง ได้แก่ ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ หรือ เงินถุงแดง แม้พระองค์จะเสด็จสวรรคตล่วงเลยถึง 43 ปี ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวนั้น ได้ใช้กอบกู้เอกราชเพื่อรักษาดินแดนบางส่วนและรักษา

อำนาจ อธิปไตยไว้ได้จนถึงทุกวันนี้ รัฐบาลจึงได้ถวายพระราชสมัญญาว่า  พระมหาเจษฎาราชเจ้า  และ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่ 31 มีนาคมของทุกปีเป็น วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า หรือ วันเจษฎาบดินทร์ จากนั้น นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ประกอบพิธีวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564 พร้อมมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ครุฑทองคำ แก่ข้าราชการดีเด่นระดับประเทศของจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 4 ราย ประกอบไปด้วย นายแพทย์สุรเดชช ชวะเดช ตำแหน่งนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะ พันตำรวจเอกอัทธชนม์ ช่วงงาม ตำแหน่งรองผู้

บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะกษ สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ นายเทเวศน์ มีศรี นายอำเภอปรางค์กู่ สังกัดที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ และ นายณัฏฐ์อัญญา ภัทราวงศ์วัฒนา ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านทุ่งเลน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 และ มอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 33 ราย เพื่อเป็นยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่ประพฤติปฏิบัติตนทำหน้าที่อย่างมุ่งมั่นเพื่อประเทศชาติ อีกทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนข้าราชการด้วย


กฤตภาส กล้วยนิจ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ ข่าว 31 มีนาคม 2564

Next Post

จ.ลพบุรี มีพิธีเปิดงาน 222 ปี ของดี อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี งานกาชาด

Post Views: 149 จ.ลพบุรี มีพิธีเปิดงาน 222 ปี ของด […]

ข่าวภูธร