อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ดำเนินงาน จัดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

admin2

อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ดำเนินงาน จัดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 นางหนึ่งฤทัย กองนำ และเจ้าหน้าที่ ดำเนินโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานจากกระทรวงอื่นๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนออกบูธให้บริการเกษตรกร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้าว โดยมีนายกิติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอสอง เป็นประธาน และมีนางสาวลภัสนันท์ พัชรภานนท์ชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้าว กล่าวต้อนรับ

และนายประภาส สานอูป เกษตรจังหวัดแพร่ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในวันนี้ ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านเกษตรในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการและได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจร และบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศพก.ในการแก้ไขปัญหาการเกษตรร่วมกัน

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรม วันหยุดกรณีพิเศษ วันหยุดประจำภาคเหนือ

Post Views: 60 จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรม วันหยุดกรณีพ […]

ข่าวภูธร