พระเจ้าอยู่หัว เสด็จทรงเปิด ราชานุสาว

admin2

พระเจ้าอยู่หัว เสด็จทรงเปิด ราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวร มหาราช ณ พล.ร.7 เชียงใหม่ ร.17 พัน.3 ในพระองค์ฯ จัดกองทหารเกียรติยศสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 64 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดกองทหารเกียรติยศ สำหรับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน

พร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ กองพลทหารราบที่ 7 ทุ่งยั้งทัพ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โครงการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเทิดพระเกียรติ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติ ทั้งเป็นสถานที่เคารพสักการะของกำลังพล ประชาชนทั่วไป ตลอดจนเป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

สมคิด อินต๊ะเนตร รายงาน

Next Post

อุบลฯ จับรางวัลผู้ร่วมส่งฉลากชิงรางวัล โครงการปลอดควันดำนำโชคจังหวัดอุบลราชธานี(Lucky Green Engine 2019)

Post Views: 58 อุบลฯ จับรางวัลผู้ร่วมส่งฉลากชิงราง […]

ข่าวภูธร