สจป.3 แพร่ จัด กิจกรรมวันป่าไม้โลก 2564 International Day of Forests

admin2

สจป.3 แพร่ จัด กิจกรรมวันป่าไม้โลก 2564 International Day of Forests 2021 ภายใต้แนวคิด Forest Restoration: A path to recovery and well – being การฟื้นฟูป่า สู่แนวคิด รัฐมีป่า ประชามีสุข เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 มีนาคม 2564 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ โดยนายประสิทธิ์ ท่าช้าง ผอ.สำนัก นายเสน่ห์ แสนมูล ผอ.ศูนย์ป่าไม้แพร่ ผอ.ส่วนทุกส่วน พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน สจป.3 สาขาแพร่ร่วมกับนายเทียน กันทะลั่น ผู้ใหญ่บ้านและประธานเครือข่ายป่าชุมชน เครือข่ายควบคุมไฟป่าบ้านปง หมู่ 3 ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จ.แพร่ กรรมการ เยาวชนรักป่า และพระภิกษุ สามเณรร่วมจัดกิจกรรมวันป่าไม้โลก 2564 International Day of Forests 2021 ภายใต้แนวคิด Forest Restoration: A path to recovery and well – being การฟื้นฟูป่า สู่แนวคิด รัฐมีป่า ประชามีสุข ณ ป่าชุมชนบ้านปง โดยมีนายเทียน กันทะลั่น ผู้ใหญ่บ้านและประธานเครือข่ายป่าชุมชนบ้านปง ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 นอกจากนี้ยังร่วมกันทำฝายชะลอน้ำ การบำรุงรักษาต้นไม้ที่ได้ปลูกไว้ การชิงเก็บลดเผา ขนใบไม้ใส่เสวียน การบวชป่า การทำแนวกันไฟ การตัดแต่งกิ่งไม้โดย ชป.รุกขกร สจป.3 สาขาแพร่และล่องแพเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เสร็จกิจกรรมร่วมกันรับประทานอาหารจากผลผลิตธรรมชาติของป่าชุมชน

นายประสิทธิ์ ท่าช้าง กล่าวว่า ทางสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ พร้อมด้วย นายเสน่ห์ แสนมูล ผอ.ศูนย์ป่าไม้แพร่ ผอ.ส่วนทุกส่วน พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน สจป.3 สาขาแพร่ร่วมกับนายเทียน กันทะลั่น ผู้ใหญ่บ้านประธานเครือข่ายป่าชุมชน เครือข่ายควบคุมไฟป่าบ้านปง หมู่ 3 ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จ.แพร่ กรรมการ เยาวชนรักป่า และ พระภิกษุ สามเณร ร่วมจัดกิจกรรมวันป่าไม้โลก 2564 International Day of Forests 2021 ภายใต้แนวคิด Forest Restoration A path to recovery and well being การฟื้นฟูป่า สู่แนวคิด รัฐมีป่า ประชามีสุข ณ ป่าชุมชนบ้านปง นายเทียน กันทะลั่น ผู้ใหญ่บ้านและประธานเครือข่ายป่าชุมชนบ้านปง ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 ร่วมกันทำฝายชะลอน้ำ การบำรุงรักษาต้นไม้ที่ได้ปลูกไว้ การชิงเก็บลดเผา ขนใบไม้ใส่เสวียน การบวชป่า การทำแนวกันไฟ การตัดแต่งกิ่งไม้โดย ชป.รุกขกร สจป.3 สาขาแพร่ และล่องแพเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เสร็จกิจกรรมร่วมกันรับประทานอาหารจากผลผลิตธรรมชาติของป่าชุมชนอีกด้วย

ธีรพงษ์ ธงออน /แพร่ รายงาน

Next Post

พะเยา- 3 โรตารี่หลัก ไทย-เกาหลีไต้หวัน

Post Views: 188 พะเยา- 3 โรตารี่หลัก ไทย-เกาหลีไต้ […]

ข่าวภูธร