จ.แพร่ วัดพระธาตุช่อแฮ ติวเข้มการเขียนข่าวและการโฆษกวัดที่ดี ให้กับพระภิกษุ

admin2

จ.แพร่ วัดพระธาตุช่อแฮ ติวเข้มการเขียนข่าวและการโฆษกวัดที่ดี ให้กับพระภิกษุสงฆ์และจนท.วัดพระธาตุช่อแฮฯจะได้นำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนต่อไปเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมพระโกศัยเจติยารักษ์ ในการนี้มีพระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจ.แพร่ เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ และได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาบรรยาย เช่น พระครูภานาเจติยานุกิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ รองเจ้าคณะต.ป่าแดง เขต 1 บรรยายเรื่อง การเป็นโฆษกที่ดี ร้อยตำรวจโท วรชัย แก้วปัญญา อนุศาสนาจารย์กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 เชียงใหม่ บรรยายเรื่อง ศิลปะการพูดเพื่อโน้มน้าวใจผู้แสวงบุญและประสบการณ์ในการเป็ฯโฆษกวัด นางมณี ม่วงทอง ผู้สื่อข่าวนสพ.ไทยรัฐและสื่อออนไลน์ บรรยายเรื่องการเขียนข่าวและฝึกปฏิบัติจริง และมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรม คาดว่าหลังจากการอบรมแล้วพระภิกษุสงฆ์และเจ้าหน้าที่วัดพระธาตุช่อแฮฯจะได้นำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนต่อไป

พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารมหลวง เจริญพรว่า วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เป็นวัดคู่บ้านคู่เมือง วัดท่องเที่ยวที่สำคัญของจ.แพร่ และเป็นวัดประจำปีเกิดปีขาล ในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยว และพุทธศาสนิกชนมากราบไหว้พระธาตุเป็นจำนวนมาก จำเป็นที่วัดพระธาตุช่อแฮ ต้องมีการประชาสัมพันธ์บอกกล่าว ให้ความรู้ และอำนวยความสะดวกกับนักท่องเที่ยว ทางวัดจึงได้จัดอบรมพระภิกษุสงฆ์และเจ้าหน้าที่วัดพระธาตุช่อแฮฯ หลักสูตรการเขียยข่าวและการเป็นโฆษกวัดที่ดีในครั้งนี้

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่ รายงาน

Next Post

พิษณุโลก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Post Views: 284 พิษณุโลก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพ […]

ข่าวภูธร