พิษณุโลก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

admin2

พิษณุโลก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานขับเคลื่อนพลัง ระเบิดความคิด จิตอาสา ภาษาพันชาลี วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. ศาลาการเปรียญวัดหนองกาดำบำรุงธรรม ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดเวที ระเบิดความคิด จิตอาสา ภาษาพันชาลี โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายบุญเหลือ บารมี นายอำเภอวังทอง ประชาชนชาวตำบลพันชาลี และตำบลใกล้เคียงให้การต้อนรับ
โครงการ ระเบิดความคิด จิตอาสา ภาษาพันชาลี เป็นการขับเคลื่อนพลัง “บวร” ( บ้าน วัด โรงเรียน ) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “บวร” ร่วมกันขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกันสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และร่วมกันกำหนดแผนดำเนินการขับเคลื่อนรูปธรรม และการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน การขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และจัดทำแผนการพัฒนาชุมชน ด้วยพลัง “บวร” เป็นต้น
กิจกรรมในวันนี้ได้มีหน่วยบริการเคลื่อนที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำบัตรผู้พิการ ฝึกอาชีพให้แก่ผู้ว่างงาน มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่กลุ่มเปราะบาง มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน และมอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Next Post

จ.แพร่ วัดพระธาตุช่อแฮ ติวเข้มการเขียนข่าวและการโฆษกวัดที่ดี ให้กับพระภิกษุ

Post Views: 228 จ.แพร่ วัดพระธาตุช่อแฮ ติวเข้มการเ […]

ข่าวภูธร