อ. ชานุมาน จ. อำนาจเจริญ การแถลงข่าว จัดงานประเพณีแห่ยักษ์คุลักษณ์

admin2

อ. ชานุมาน จ. อำนาจเจริญ การแถลงข่าว จัดงานประเพณีแห่ยักษ์คุลักษณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประเพณีและวัฒนธรรมจังหวัดอำนในวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณแก่งส่องใหญ่ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ประเด็นการแถลงข่าว การจัดงานประเพณีแห่ยักษ์อัลักษณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2564 โดยมีผู้ร่วมแถลงประกอบด้วย นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
ประเด็น วัตถุประสงค์ของการจัดงาน ประเพณีแห่ยักษ์คุอัตลักษณ์จังหวัดอำนาจเจริญ
และไฮไลท์การจัดงานนายวันชัย เกตุแก้ว นายอำเภอชานุมาน ประเด็น การสนับสนุนการจัดงาน ประเพณีแห่ยักษ์คอัตลักษณ์จังหวัดอำนาจเจริญ และการมีส่วนร่วมของชาวอำเภอชานุมาน นางสาวเพ็ญศิริรัตน์ อาจทวีกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ ประเด็น กิจกรรมภายในงานประเพณีแห่ยักษ์คุอัตลักษณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ 2 – 4 เมษายน 2564 นายธงชัย แสนทวีสุข ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี
ประเด็น การสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว ประเพณีแห่ยักษ์คุอัตลักษณ์จังหวัดอำนาจเจริญ

ภาพ/ข่าว ประพันธ์พงศ์ บุญรัตน์ รายงาน

Next Post

เช้าวันนี้ ที่ วัดทองทรงธรรม บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จก. เปิดเวทีรับฟังความ

Post Views: 854 เช้าวันนี้ ที่ วัดทองทรงธรรม บริษั […]

ข่าวภูธร