วันนี้ 17 มี.ค.64  พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน.ได้แถลงว่า จาก

admin2

วันนี้ 17 มี.ค.64  พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน.ได้แถลงว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 13 มี.ค. 64 ในเขตบางแค บริเวณพื้นที่ตลาดสดจำนวน 6 แห่ง ได้แก่ ตลาดสิริเศรษฐนนท์(แสงฟ้าเก่า) ตลาดศูนย์การค้าบางแค ตลาดกิตติ ตลาดภาสม ตลาดใหม่บางแค และตลาดวันเดอร์ นั้น พล.ท. สันติพงศ์ ธรรมปิยะ รองเลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(๑) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(ผอ.ศรมน.) มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จึงได้มอบหมายให้ รอง ผอ.รมน.กท.(ท) ร่วมอำนวยการพร้อมประสานงานกับภาคส่วนต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวก และประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่เข้าไปบริเวณตลาดสดทั้ง 6 แห่งของตลาดบางแค ในพื้นที่ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ก.พ. – 13 มี.ค.64 ให้เข้าสู่กระบวนการคัดกรองตรวจหาเชื้อโควิด-19 ณ บริเวณสวนสาธารณะ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางแค โดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานให้บริการตรวจคัดกรองเชิงรุกจนถึงวันที่ 26 มี.ค. 64 และจะมีบริการทดสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ (Swab test) จากสถาบันป้องกันควบคุมโรค เขตเมือง (สปคม.) ให้บริการกับประชาชนกลุ่มเสี่ยง สามารถให้บริการได้จำนวน ๑,๐๐๐ คนต่อวัน โดยเตรียมบัตรประชาชน และหากมีสมาร์ทโฟนจะช่วยให้การลงทะเบียนสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้ารับบัตรคิว เพื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อได้ตั้งแต่เวลา 07.30.น. และเริ่มตรวจคัดกรองตั้งแต่เวลา 09.00.น. เป็นต้นไป

ภาพ/ข่าว ไมตรี บรรฑิตย์ รายงาน

 

Next Post

สุโขทัย-จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

Post Views: 354 สุโขทัย-จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเ […]

ข่าวภูธร