พช.แพร่ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3/2564 เพื่อให้คำ

admin2

พช.แพร่ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3/2564 เพื่อให้คำแนะนำแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมของสตรีจังหวัดแพร่ เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 16 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ พบปะคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดแพร่ และให้คำแนะนำแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมของสตรีจังหวัดแพร่ ในปี 2564 ซึ่งประกอบด้วยการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน สนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ด้วยการส่วนใส่ผ้าไทยอัตลักษณ์พื้นถิ่น ภายใต้แนวคิด ผ้าไทย ใส่ให้สนุก การเตรียมความพร้อมโครงการสตรีร่วมใจ

สืบสานและอนุรักษ์ผ้าไทย เนื่องในวันสตรีสากลจังหวัดแพร่ ประจำปี 2564 ซึ่งกำหนดจัดงานวันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมอมรรักษ์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ทั้งนี้ นายวีรกานต์ บุญตัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมนักวิชาการกลุ่มงานส่งเสริมฯ และคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

วันนี้ 17 มี.ค.64  พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน.ได้แถลงว่า จาก

Post Views: 120 วันนี้ 17 มี.ค.64  พล.ต.ธนาธิป สว่ […]

ข่าวภูธร