โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จัดการแข่งขันชกมวยไทย ศึกวันธงไชยมหามงคล

admin2

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จัดการแข่งขันชกมวยไทย ศึกวันธงไชยมหามงคล

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ที่ สนามมวยชั่วคราวโรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการแข่งขันชกมวยไทย ศึกวันธงไชยมหามงคล พร้อมด้วยนางสาวอัญรินทร์ ฉัตรโชติวรกิตติ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์  และนายเหนือเมฆ เมืองน่าน โปรโมเตอร์จัดคู่มวย ร่วมแถลงข่าวการจัดแข่งขันชกมวยไทย ศึกวันธงไชยมหามงคล เพื่อหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียน และหางบประมาณสนับสนุนกิจกรรมกีฬาของโรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์
นางสาวอัญรินทร์ ฉัตรโชติวรกิตติ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์  กล่าวว่า  การจัดแข่งขันชกมวยไทยการกุศล ศึกวันธงไชยมหามงคล ครั้งนี้ เพื่อหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียน และหางบประมาณสนับสนุนกิจกรรมกีฬาของโรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ขอเชิญผู้ปกครอง และประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมให้กำลังใจลูกๆ นักเรียนโรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ และร่วมกิจกรรมของโรงเรียน ในวันที่ 17 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ก่อนกิจกรรมชกมวยไทย ศึกวันธงไชยมหามงคล จะเริ่มขึ้น เวลา 09.00 น. ทางโรงเรียนได้จัดให้มีการประกอบพิธีบวงสรวงพระบรมรูปหล่อจำลอง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาล ที่ 9 และเวลา 19.00 น. กิจกรรมชกมวยไทยศึกวันธงไชยมหามงคล ชิงแชมป์ 100 ปอนด์ สนามมวยนครน่าน ระหว่าง เพชรประเสริฐ ศิษย์อัญรินทร์ พบกับ สิทธิศักดิ์ ส.สมบูรณ์ คู่เอก ระหว่าง เพชรบ้านทาน โรงเรียนกีฬาลำปาง พบกับ ธรรมชาติ ศิษย์อัญรินทร์ และมีคู่มวยประกอบรายการอีกกว่า 10 คู่
จัดโดยสมาคมครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าโรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมกิจกรรม ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ใส่หน้ากากอนามัย ผ่าจุดคัดกรองวัดอุณภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล เว้นระยะห่าง ตลอดกิจกรรม

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น
โทร.0848084888

Next Post

ร้อยเอ็ด พิธีเทวาภิเษกสมโภชน์ศาลเจ้าปู่กุดเป้งศาลนอก

Post Views: 117 ร้อยเอ็ด พิธีเทวาภิเษกสมโภชน์ศาลเจ […]

ข่าวภูธร