พช.แพร่ ร่วมประชุมโครงการพัฒนาผู้ประกอบเครื่องประดับเงินภาคเหนือ

admin2

พช.แพร่ ร่วมประชุมโครงการพัฒนาผู้ประกอบเครื่องประดับเงินภาคเหนือ จังหวัดแพร่ เพื่อขยายโอกาสในการดำเนินธุรกิจ กระจายรายได้แลความมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนแก่ผู้ประกอบเครื่องประดับเมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 16 มีนาคม 2564 ณ ห้องนครมีทติ้งรูม โรงแรมแพร่นครา จังหวัดแพร่ นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางและความร่วมมือผู้เกี่ยวข้อง “โครงการพัฒนาผู้ประกอบเครื่องประดับเงินภาคเหนือ จังหวัดแพร่” และได้เตรียมข้อมูลผู้ประกอบการ OTOP ประเภทของใช้ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องประดับที่ทำจากเงิน มาเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย โดยมี นายทนง ลีลาวัฒนสุข รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นประธาน

การจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบผลิภัณฑ์ และการผลิตเครื่องประดับเงินภาคเหนือ ให้สามารถออกแบบและผลิตสินค้าให้มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเครื่องประดับเงินภาคเหนือ สามารถสร้างแบรนด์เป็นของตนเอง เพื่อขยายโอกาสในการดำเนินธุรกิจ กระจายรายได้แลความมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนแก่ผู้ประกอบเครื่องประดับเงินภาคเหนือ 5 จังหวัด ประกอบไปด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดน่าน จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดแพร่

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จัดการแข่งขันชกมวยไทย ศึกวันธงไชยมหามงคล

Post Views: 152 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชา […]

ข่าวภูธร