ร้อยเอ็ด สมาคมทหารผ่านศึกแถลงข่าวกิจกรรมการแสดงสดมินิคอนเสิร์ตการ

admin2

ร้อยเอ็ด สมาคมทหารผ่านศึกแถลงข่าวกิจกรรมการแสดงสดมินิคอนเสิร์ตการกุศลโครงการ ปั่นน้ำใจสู่เพื่อนทหารผ่านศึก วันนี้15 มี.ค.64 เวลา 09.00น. ที่ หน้าห้องสำนักงานสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดร้อยเอ็ด ภายในวัดสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด นาวาอากาศโทมนัส จันทร์จารุ นายกสมาคมทหารผ่านศึก ข้าราชการบำนาญ จังหวัดร้อยเอ็ด ขอเรียนเชิญร่วมงานกิจกรรมการแสดงสดมินิคอนเสิร์ตการกุศลโครงการ  ปั่นน้ำใจสู่เพื่อนทหารผ่านศึก ของศิลปินสาวสวย แนนซี่ ท็อปไลน์ ในวันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ ห้องประดับฟ้า โรงแรมเพชรัชต์ การ์เด้นท์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 1. เพื่อหารายได้เป็นกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือทหารผ่านศึกที่ได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบอาชีพ เจ็บป่วยทุพพลภาพขาดผู้อุปการะดูแลหรือเสียชีวิต
2. เพื่อจัดหาคุรุภัณฑ์สายแพทย์ ได้แก่
เตียงนอนสำหรับผู้ป่วยติดเตียง
รถเข็นสำหรับผู้พิการ(wheel chair)และไม้เท้า นาวาอากาศโทมนัส จันทร์จารุ นายกสมาคมทหารผ่านศึก ข้าราชการบำนาญทหารผ่านศึกจังหวัดร้อยเอ็ด ใคร่ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานดังกล่าวเพื่อเป็นเกียรติและใคร่ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานของท่านช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบถึงการจัดกิจกรรมมินิคอนเสิร์ตการกุศลโครงการ ปันน้ำใจสู่เพื่อนทหารผ่านศึก ตามวัน เวลาดังกล่าว ของทางสมาคมทหารผ่านศึก ข้าราชการบำนาญจังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักข่วภูธรทีวีออนไลร์/ข่าว
บพิตรจำปาภาพ

Next Post

คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดน่าน

Post Views: 235 คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาท […]

ข่าวภูธร