ลพบุรี พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU

admin2

ลพบุรี พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU

องค์การคลังสินค้าเดินหน้า เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 นายเกรียงศักดิ์ ประทีปวิศรุต ผู้อำนวยการองค์การสินค้า ลงพื้นที่ทำ MOU ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชุมชนบ้านคลอง ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี วัตถุประสงค์ในการจัดทำ MOU ครั้งนี้เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง อคส. และวิสาหกิจชุมชนในการที่จะสนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวไทย ตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ ตลาดนำการผลิต รวมทั้งนโยบายกระทรวงพาณิชย์ เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด ตลอดจนนโยบายแก้มลิง ทางด้านสินค้าเกษตรของ อคส. เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดของข้าวไทยให้ถึงผู้บริโภคในวงกว้าง โดย อคส.จะส่งเสริม และเพิ่มโอกาส และช่องทางการตลาดข้าวหอมมะลิลพบุรีจากวิสาหกิจชุมชน ในส่วนของวิสาหกิจชุมชนจะส่งเสริมให้สมาชิกวิสาหกิจชุมชน ดำเนินการเพาะปลูกข้าวหอมมะลิให้ได้คุณภาพ ข้าวหอมมะลิถือเป็นปฐมบาทข้าวหอมมะลิไทย ดร.สุนทร สีหะเนิน ชายผู้ให้กำเนิดข้าวหอมมะลิ เมื่อ พ.ศ. 2493 ขณะดำรงตำแหน่งพนักงานข้าว ได้รับมอบหมายให้ทำการรวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นเมืองบริเวณจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา โดย รวบรวมพันธุ์ข้าวจาก อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จำนวน 199 รวง และได้ส่งพันธุ์ข้าวพื้นเมืองดังกล่าวไปปลูกคัดพันธุ์บริสุทธิ์และเปรียบเทียบพันธุ์ที่สถานีทดลองข้าวโคกสำโรง ปัจจุบันเป็นสถานีข้าวลพบุรี โดยมี นายมังกร จูมทอง นักวิชาการเกษตรเป็นผู้ดำเนินการคัดพันธุ์ ภายใต้การกำกับดูแลของ นายโอภาส พงศิลป์ หัวหน้าสถานีทดลองข้าว จนกระทั่ง พ.ศ. 2502 สามารถคัดพันธุ์บริสุทธิ์ข้าวขาวดอกมะลิ 4-2-105 และได้แพร่หลายไปในหลายจังหวัดโดยเฉพาะทุ่งกุลาร้องไห้ แต่เกษตรกรโดยทั่วไปจะเรียกว่า ข้าวขาวดอกมะลิ 105
​ข้าว อคส. ข้าวหอมมะลิลพบุรี เป็นข้าวหอมมะลิที่มีแหล่งผลิตจากอำเภอสระโบสถ์ แยกตัวมาจากอำเภอโคกสำโรง เป็นข้าวหอมมะลิที่ปลูกจากนาดินขาวดินภูเขาไฟภาคกลางที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุและเป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น โดยเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายในตำบลมหาโพธิ์ มีผู้ใหญ่บ้าน ไพโรจน์ ใจหาญ เป็นผู้ดูแล เพราะฉะนั้นข้าวที่ปลูกในบริเวณนี้ จึงมีความสมบูรณ์ สวยงามและยังอุดมไปด้วยคุณประโยชน์มากมาย มีเมล็ดที่มีความโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ มีกลิ่นหอม และมีเนื้อสัมผัสนุ่มนวลและเหนียวกำลังดี ด้วยความใส่ใจทุ่มเทในทุกขั้นตอนการผลิต ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจในข้าวทุกคำ อคส. จึงกล้าพูดได้เต็มปากเต็มคำ ว่า เราใส่ใจข้าวทุกคำของคุณ

สนอง แท่นสูงเนิน หน.ศูนย์ข่าว ข่าวภูธร
ประจำลพบุรี รายงาน

Next Post

ตชด.325 รวบพ่อค้ายารายย่อย

Post Views: 181 ตชด.325 รวบพ่อค้ายารายย่อย เมื่อวั […]

ข่าวภูธร