พิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก/ผู้อำนวยการ

admin2

พิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง ปลัดจังหวัดพิษณุโลกเลขานุการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอนครไทย โดยมี นายวรวงศ์ พงศบุตร ป้องกันจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมายคือ คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหมู่บ้าน ของอำเภอนครไทย จำนวน 785 คน

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Next Post

ลพบุรี พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU

Post Views: 832 ลพบุรี พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร […]

ข่าวภูธร