อบจ.พิษณุโลก ขุดเจาะบาดาลแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำให้ชาวบ้านร้องยุ้งข้าว

admin2

อบจ.พิษณุโลก ขุดเจาะบาดาลแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำให้ชาวบ้านร้องยุ้งข้าว อ.เมืองพิษณุโลก วันที่ 16 มีนาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายอดุลวิทย์ วิวัฒน์ธนาฒย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอเมืองพิษณุโลก และนายอิฐเรศ รำพึงดี นายช่างเครื่องกลอาวุโส กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลตามโครงการน้ำสะอาดสู่ประชาชนเพื่อท้องถิ่นไทย ในจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2564 ในพื้นที่บ้านร้องยุ้งข้าว หมู่ที่ 9 ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง คณะกรรมการบริหารงานประปาหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งให้แก่ประชาชนและเพื่อให้มีน้ำสะอาดไว้ใช้อุปโภคบริโภคในครัวเรือนได้ตลอดทั้งปี ทั้งนี้สำหรับหมู่บ้านร้องยุ้งข้าวมีบ่อบาดาลสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านเพียงแห่งเดียวจึงทำให้ไม่เพียงพอให้ราษฎรทั้งหมู่บ้านกว่า 400 หลังคาเรือน ประชากรกว่า 1,600 คน ได้ใช้อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้เข้าดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณดังกล่าว ซึ่งเป็นที่ดินของ นางสำเริง ไชยพล ราษฎรหมู่ที่ 9 ได้อุทิศที่ดินของตนเองจำนวน 100 ตารางวา ให้ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ

ประโยชน์แก่ชาวบ้านทั้งหมู่บ้าน โดยเริ่มดำเนินการขุดเจาะตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2564 จนกระทั่งพบน้ำที่ความลึกตั้งแต่ 30 กว่าเมตร แต่เจ้าหน้าที่ได้เจาะเพิ่มความลึกที่ 72 เมตร ได้ปริมาณน้ำชั่วโมงละ 5,000-6,000 ลิตร เพื่อให้มีปริมาณเพียงพอสำหรับราษฎรในพื้นที่ประมาณ 100 หลังคาเรือน ประชากรกว่า 200 คน ได้ใช้อุปโภคบริโภค รวมถึงเพื่อใช้ในการเพาะปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์ ท่ามกลางความพอใจของราษฎรในพื้นที่

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

Next Post

พิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก/ผู้อำนวยการ

Post Views: 260 พิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่า […]

ข่าวภูธร