จ.น่าน บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด สนับสนุนกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาของ

admin2

จ.น่าน บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด สนับสนุนกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดย นายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานน่าน เข้าร่วมกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดน่าน ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมมหาวงค์ ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน ได้รับเกียรติจากนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา มีนายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด หัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่าน เป็นผู้กล่าวรายงาน ด้วยสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับการศึกษาของครอบครัวบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จึงได้กำหนดให้มีการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และบุตรของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน โดยจัดสรรเงินให้แม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ทุกจังหวัด จังหวัดละ 20,000 บาท โดยในปีนี้ แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดน่าน ได้มีการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดน่าน ตามหลักเกณฑ์ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่สมาคมแม่บ้านมหาดไทย กำหนดให้เป็นผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประจำปี 2564 ซึ่งในปีนี้ มีนักเรียนและนักศึกษาที่เป็นบุตรของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และบุตรของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ปฏิบัติภารกิจในแต่ละอำเภอของจังหวัดน่าน ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกได้รับทุนการศึกษาทั้งหมด จำนวน 51 ทุน ทุนละ 2,000 บาท โดยการมอบทุนในครั้งนี้ มีหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาคเอกชน ที่เป็นผู้ร่วมสนับสนุนสมทบทุนการศึกษา มาร่วมงานและเป็นสักขีพยานเป็นจำนวนมาก และกิจกรรมในครั้งนี้ ทางบริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 20,000 บาท สมทบทุนการศึกษาในครั้งนี้

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น
โทร.0848084888

Next Post

พิษณุโลก กก.สืบสวน ภ.จว.พิษณุโลก

Post Views: 330 พิษณุโลก กก.สืบสวน ภ.จว.พิษณุโลก ภ […]

ข่าวภูธร