ร้อยเอ็ด ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ สสจ.จังหวัดร้อยเอ็ด เชิญชวน ชาวร้อยเอ็ด ร่วม

admin2

ร้อยเอ็ด ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ สสจ.จังหวัดร้อยเอ็ด เชิญชวน ชาวร้อยเอ็ด ร่วมปฎิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายแพทย์ ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เชิญชวน ชาวร้อยเอ็ด ร่วมปฎิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ ม่วนซื่น สงกรานต์ เมือบ้านปลอดภัยเทศกาลสงกรานต์ 2564. 3 ม. 2 ข. 1 ร. จำให้มั่น

ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 3 ม. คือ เมาไม่ขับ สวมหมวกนิรภัย ขับขี่มอเตอร์ไซค์อย่างปลอดภัย 2 ข. คือ ใบขับขี่ และรัดเข็มขัดนิรภัย 1 ร. คือ ขับรถไม่เร็ว ด้วยความห่วงใยจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

ดำเนิน พรมไชยา/รายงาน

Next Post

พ่อเมืองแพร่ เยี่ยมชมกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน และชมการ

Post Views: 284 พ่อเมืองแพร่ เยี่ยมชมกิจกรรมของศูน […]

ข่าวภูธร