นายอำเภอสอง มอบหมายปลัดอำเภอ จนท.และลูกจ้างเหมาบริการโครงการ

admin2

นายอำเภอสอง มอบหมายปลัดอำเภอ จนท.และลูกจ้างเหมาบริการโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ อำนวยความสะดวกร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ให้กับ จนท.กรุงไทย สาขาแพร่ และจนท.ธนาคาร และจนท.ธกส.ลงพื้นลงทะเบียนโครงการเราชนะ กลุ่มผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง คนชรา ที่มีปัญหาทางกายภาพ ต.ทุ่งน้าว และต.แดนชุมพล อ.สอง เมื่อเวลา 08.00 – 12.00 น.วันที่ 15 มีนาคม 2564 นายกิติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอสอง มอบหมาย ว่าที่ ร.ต.ธีระเทพ ไชยพงค์ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง และลูกจ้างเหมาบริการโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ อำนวยความสะดวกร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ให้กับ เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่ และเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ลงพื้นที่เชิงรุกในการรับลงทะเบียนโครงการเราชนะ สำหรับกลุ่มผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง คนชราที่มีปัญหาทางกายภาพ ในพื้นที่ตำบลทุ่งน้าว และตำบลแดนชุมพล อำเภอสอง จังหวัดแพร่ มีผู้ได้รับการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ

สำหรับประชาชนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ จำนวน 10 ราย ลงทะเบียนไม่สำเร็จ 1 ราย เนื่องจากปัญหาเรื่องชิปการ์ดของบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งจะได้มีการดำเนินการให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ต่อไป เพื่อที่จะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ
นายกิติพัฒน์ กะวัง กล่าวว่า ได้มอบหมาย ว่าที่ ร.ต.ธีระเทพ ไชยพงค์ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง และลูกจ้างเหมาบริการโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ อำนวยความสะดวกร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ให้กับ เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่ และเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ลงพื้นที่เชิงรุกในการรับลงทะเบียนโครงการเราชนะ สำหรับกลุ่มผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง คนชราที่มีปัญหาทางกายภาพ ในพื้นที่ตำบลทุ่งน้าว และตำบลแดนชุมพล อำเภอสอง จังหวัดแพร่ มีผู้ได้รับการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

ร้อยเอ็ด ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ สสจ.จังหวัดร้อยเอ็ด เชิญชวน ชาวร้อยเอ็ด ร่วม

Post Views: 204 ร้อยเอ็ด ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ สสจ […]

ข่าวภูธร