อบจ.พิษณุโลก ร่วมอำเภอวังทองและชาวบ้าน ต.แก่งโสภา-ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง

admin2

อบจ.พิษณุโลก ร่วมอำเภอวังทองและชาวบ้าน ต.แก่งโสภา-ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง สร้างทำนบกั้นลำน้ำเข็กบริเวณน้ำตกปอย เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภค
วันที่ 15 มีนาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้ลงพื้นที่ดำเนินการสร้างทำนบกั้นลำน้ำเข็กชั่วคราวเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรในพื้นที่ตำบลแก่งโสภา-ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ณ บริเวณน้ำตกปอย หมู่ที่ 1 บ้านปอย ตำบลแก่งโสภา เชื่อมต่อกับพื้นที่หมู่ 16 บ้านปากน้ำปอย ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ นายบุญเหลือ บารมี นายอำเภอวังทอง, นางสาววรรณพร เตชะพันธ์รัตนกุล กำนันตำบลแก่งโสภา, นายพงษ์ศักดิ์ ปลัดยศ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านปอย ตำบลแก่งโสภา, นางประทุม ลำตาล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16 บ้านปากน้ำปอย ตำบลวังนกแอ่น, นักเรียนจากโรงเรียนองค์การ

อุตสาหกรรมป่าไม้ 2 และราษฎรในพื้นที่ตำบลแก่งโสภาและตำบลวังนกแอ่น กว่า 150 คน พร้อมใจช่วยกันกรอกกระสอบทรายนำไปกั้นเป็นทำนบชั่วคราวขวางบริเวณลำน้ำเข็ก มีความยาวประมาณ 100 เมตร ซึ่งถือเป็นสายน้ำหลักที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านให้ราษฎรหมู่ 1 ตำบลแก่งโสภา และพื้นที่หมู่ที่ 4, 11, 16 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง ซึ่งมีราษฎรทั้งสองตำบลกว่า 830 ครัวเรือน ประชากรกว่า 3,472 คน รวมถึงนักเรียนและครูโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 จำนวนกว่า 100 คน ได้ใช้อุปโภคบริโภค หากดำเนินการสร้างทำนบกั้นน้ำชั่วคราวแล้วเสร็จจะช่วยชะลอและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการผลิตน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกปอย ท่ามกลางความพึงพอใจของผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่อย่างมาก

ปรีชา นุตจรัสรายงานข่าวพิษณุโลก

Next Post

พิษณุโลก นอภ.เมืองพิษณุโลกลงพื้นที่ส่งมอบ ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน" ให้แก่ผู้

Post Views: 139 พิษณุโลก นอภ.เมืองพิษณุโลกลงพื้นที […]

ข่าวภูธร