อาชีวะอุบลฯ คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่มประเภท

admin2

อาชีวะอุบลฯ คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่มประเภททีม จาก ม.ราชภัฏอุบลฯ ภูมิใจมีพลังความคิดสร้างสรรค์ ก้าวสู่การแข่งขันในระดับต่อไป วันนี้ 15 มีนาคม 2564 แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ประเภทวิชาอุตลาหกรรมท่องเที่ยว นำโดย นางเจมณี ทะริยะ หัวหน้าแผนกวิชาและครูผู้ควบคุมทีม นำนักเรียนนักศึกษา สาขาวิชาการโรงแรม เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่มประเภท Cocktail Flair bartender Wonderful E-San ประเภททีม 3 คน จำนวน 2 ทีม ตามโครงการสัมมนาทางวิชาการด้านธุรกิจโรงแรม หัวข้อ โควิด (19) กับธุรกิจโรงแรมCovid (19) with Hotel Business ณ ห้องบุษยรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผลการแข่งขันปรากฏว่านักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม สามารถคว้ารางวัลจากการแข่งขันได้ทั้ง 2 ทีม คือ รางวัลชนะเลิศ ผู้เข้าแข่งขัน ได้แก่ นางสาวพรรณธิวา เกษมศิลป์ นายเอกพล จำปาสา และ นายพัยา สีมอม ส่วนอีกทีมได้รับรางวัลชมเชย ผู้เข้าแข่งขัน ได้แก่ นายตรีวิทย์ ปิ่นแก้ว นางสาววิลาวัณย์ แก้วชุม และ นางสาวจิราภรณ์ คงยืน จึงนับเป็นความภาคภูมิใจในอีกทักษะวิชาชีพ แสดงถึงศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ ของผู้เรียนอาชีวศึกษา อันก้าวสำคัญ เป็นบันไดอีกขั้นสู่การแข่งขันในระดับต่างๆต่อไป

 

Next Post

อบจ.พิษณุโลก ร่วมอำเภอวังทองและชาวบ้าน ต.แก่งโสภา-ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง

Post Views: 328 อบจ.พิษณุโลก ร่วมอำเภอวังทองและชาว […]

ข่าวภูธร