อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ บริจาคโลหิต บริจาคโลหิตและมอบทุนประกอบอาชีพ

admin2

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ บริจาคโลหิต
บริจาคโลหิตและมอบทุนประกอบอาชีพครบรอบสถาปนากรมคุมประพฤติ29ปี
นายสำราญ แสงสวค์ ข่าว

วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น
องค์กรอีกหนึ่งที่ศักยภาพในการช่วยเหลือและทำให้ผู้ถูกกระทำผิดได้กลับจิตกลับใจเป็นพลเมืองดีของสังคมประเทศชาติเนื่องในวันครบรอบการสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 29 ปีและวันอาสาสมัครคุมประพฤติ ประจำปี 2564 โดย นายวีรชาติ จันทจร ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง จัดรับบริจาคโลหิตและมอบทุนประกอบอาชีพกับผู้ถูกคุมประพฤติ ณ ศาลาการเปรียญวัดพระบาทอุดม อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระครูสถิตธรรมาภิ รักษ์ เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ พระอุปถัมภ์โครงการทุนอาชีพผู้ถูกคุมประพฤติ พระครูประจักษ์กิจจานุยุต รองเจ้าอาวาสวัดพระบาทอุดม นางสาว วัชราพร ปิ่นแก้ว เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ ฝางและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในกระทวงยุติธรรมนายรัศมี แสนนามวงษ์ ประธาน อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง พร้อมทีม และ ทีมแพทย์จากโรงพยาบาลฝาง และคณะพระสงฆ์สามเณรวัดพระบาดอุดม กิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันครบรอบการสถาปนากรมคุมประพฤติครบรอบ 29 ปี และวันอาสาสมัครคุมประพฤติ ในวันนี้ในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิ ด-19 ทำให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ออกมายอมรับว่าจากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้เลือดที่ได้รับการบริจาคในคลังเลือดของสภากาชาด และตามคลังเลือดของหน่วยโรงพยาบาลต่าง ๆขาดแคลนในขั้นวิกฤติ เนื่องจากไม่มีผู้ให้บริจาค และเลือดไม่สามารถซื้อขายได้ เนื่องจากผิดจรรยาบรรณของแพทย์ ส่งผลเสียต่อผู้ป่วยของโรงพยาบาลนั้น ๆ ที่ต้องใช้เลือดในการรักษา อาทิ การผ่าตัดผู้ประสบอุบัติเหตุ หรือผู้ที่เสียเลือดจำนวนมาก ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ผู้ป่วยโรคไขข้อกระดูกฝอ และผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือลิวคีเมียเป็นต้น กลุ่มคนเหล่านี้จะสามารถได้รับการรักษาให้หายจากโรคหรือยืดระยะเวลาสำหรับผู้ป่วยร้ายแรง เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ ได้กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้ง หรือสามารถอยู่กับครอบครัวที่ตนรักได้นานขึ้นและเรา ในฐานะของหน่วยงานใน

กระทรวงยุติธรรมและผู้มีจิตอาสาอย่างอาสาสมัครคุมประพฤติ จะขอเป็นอีก 1 หน่วยงานที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม และถือเป็นโอกาสอันดี ที่พวกเราในที่นี้ จะได้ร่วมกันสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่การร่วมกันบริจาคโลหิตในวันนี้จะสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้กว่าร้อยชีวิต และทางสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝางพร้อมอาสาสมัครคุมประพฤติได้มอบทุนประกอบอาชีพกับผู้ถูกคุมประพฤติอีกจำนวน 4 ทุนเพื่อเป็นการนำเงินทุนไปทำอาชีพที่ตัวเองถนัดส่งเสริมให้เพื่อประกอบการดี ไม่กลับไปประพฤติผิดแล้วหันเข้าคุกอีก เขาเหล่านี้จะกลับสู่สังคมอย่างมีเกียรติและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไปในอนาคต

Next Post

ร้อยเอ็ด ทหารพล.ร.6 สร้างอาคารเรียนให้น้อง ที่.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ

Post Views: 501 ร้อยเอ็ด ทหารพล.ร.6 สร้างอาคารเรีย […]

ข่าวภูธร