พิษณุโลก เสธ.ทบ. เดินทางมาตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือก นตท. ในส่วนของ ทบ.

admin2

พิษณุโลก เสธ.ทบ. เดินทางมาตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือก นตท. ในส่วนของ ทบ.
ประจำปีการศึกษา 2564 แบบเฉพาะกลุ่ม รอบที่ 2 ในพื้นที่ ทภ.3 วันที่ 15 มี.ค. 64 พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์ เสนาธิการทหารบก พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก ประจำปี 2564 แบบเฉพาะกลุ่ม รอบที่ 2 ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตามที่ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้ประกาศและแจ้งประชาสัมพันธ์ในระเบียบการสมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2564 แบบเฉพาะกลุ่ม โดยกำหนดวันรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563  วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 การสอบรอบแรก สอบภาควิชาการ ในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 และ สอบรอบที่สอง ระหว่างวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 – วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 นั้น ในส่วนของการสอบในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 นั้น ได้กำหนดให้มีการสอบคัดเลือกฯ รอบที่ 2 แบบเฉพาะกลุ่ม ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ในการนี้ พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์ เสนาธิการทหารบก พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุป โดยมี พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับ ทั้งนี้เสนาธิการทหารบก ยังได้พบปะผู้ปกครองและให้กำลังใจกับน้องๆ ที่มาเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ อีกด้วย

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Next Post

เช้าวันนี้ เวลา 08.30.น กลุ่มเพื่อแผ่นดิน

Post Views: 223 เช้าวันนี้ เวลา 08.30.น กลุ่มเพื่อ […]

ข่าวภูธร