เครือข่ายไปป่า จ.แพร่ เร่งตั้งด่านชุมชนเพื่อลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่ ตาม

admin2

เครือข่ายไปป่า จ.แพร่ เร่งตั้งด่านชุมชนเพื่อลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่ ตามนโยบายของจังหวัดหลังเกิดภาวะหมอกควันเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 นายภาสกร จาคำมา เครือข่ายป่าชุมชน ม. 11 ต. ทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเครือข่ายไฟป่าชุมชน ได้ออกลาดตะเวนเขตป่าชุมชนห้วยจำผาลาด ซึ่งมีเนื้อที่ 346 ไร่ ไม่มีไฟไหม้แต่อย่างใด เหตุการณ์ นายภาสกร จาคำมา กล่าวว่า เพื่อเป็นการสนองนโยบายของจังหวัดแพร่ ที่นายสมหวังพ่วงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ห้ามเผาป่าอย่างเด็ดขาดตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 และ ทางนายจรินทร์ เก่งสงวนสิทธิ์ นายอำเภอลอง ได้กำชับให้กำนันผู้ใหญ่บ้านให้มีการตั้งจุดตรวจคัดกรองคนเข้าป่าและลาดตระเวนเพื่อมิให้เกิดไฟป่าในพื้นที่อย่างเด็ดขาด ซึ่งทางหมู่บ้านได้ออกลาดตะเวนเขตป่าชุมชนห้วยจำผาลาด ซึ่งมีเนื้อที่ 346 ไร่ ไม่มีไฟไหม้แต่อย่างใด เหตุการณ์

ส่วนที่อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ นายน้อย เทียนมณี ประธานเครือข่ายป่าชุมชน ม.5 ต.ห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยกลุ่มอาสาดับไฟป่าและหมอกควันบ้านแม่พวก ร่วมกันดับไฟป่าที่กำจะลุกลามเขาสวนเกษตรของชาวบ้าน นายน้อย เทียนมณี กล่าวว่า ทางเครือข่ายป่าชุมชน ม.5 ต.ห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยกลุ่มอาสาดับไฟป่าและหมอกควันบ้านแม่พวก ร่วมกันดับไฟป่าที่กำจะลุกลามเขาสวนเกษตรของชาวบ้าน ซึ่งในเรื่องนี้ได้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาวบ้านได้รับทราบถึงนโยบายของจังหวัดแพร่ ได้ห้ามเผาป่าอย่างเด็ดขาด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 และได้ประกาศปิดป่าเมื่อวันที่ 5 มีนาคมถึงวันที่ 30 เมษายนนี้เช่นกันหลังจากที่มีภาวะหมอกควัน ส่งผลกระทบโดยมาก่อนหน้านี้

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

พิษณุโลก เสธ.ทบ. เดินทางมาตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือก นตท. ในส่วนของ ทบ.

Post Views: 92 พิษณุโลก เสธ.ทบ. เดินทางมาตรวจเยี่ย […]

ข่าวภูธร