พิษณุโลก มูลนิธิสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กและ

admin2

พิษณุโลก มูลนิธิสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล แด่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในโอกาสครบรอบ 1 ทศวรรษ วันที่ 14 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ศาลาธรรมานุวัตร วัดธรรมจักร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในงานทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเจ้า ให้โอกาสครบรอบ 1

ทศวรรษ การจัดตั้งมูลนิธิสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และคณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก ตลอดจนผู้มีเกียรติและนักศึกษาทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ร่วมพิธีทำบุญในครั้งนี้

ปรีชา นุตจรัส  ศูนย์ข่าวจังหวัดพิษณุโลก รายงาน

Next Post

วันนี้ 14 มี.ค.64 พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน.ได้เปิดเผยว่า จาก

Post Views: 169 วันนี้ 14 มี.ค.64 พล.ต.ธนาธิป สว่า […]

ข่าวภูธร