เครือข่ายป่าชุมชน จ.แพร่ เร่งตั้งจุดคัดกรองบุคคลเข้าป่า และให้คำแนะนำ หลัง

admin2

เครือข่ายป่าชุมชน จ.แพร่ เร่งตั้งจุดคัดกรองบุคคลเข้าป่า และให้คำแนะนำ หลังจังหวัดสั่งปิดป่าทุกพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคมถึง 30 เมษายน 2564 แต่ยังมีบางพื้นที่เกิดไฟป่าเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2564 นายสุรินทร์ สบาย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ตำบลห้วยไร่ พร้อมด้วยเครือข่ายป่าชุมชน ฝ่ายปกครองร่วมกับทหารม.พัน 12 อำเภอเด่นชัย ตั้งจุดคัดกรองผู้ที่เข้าป่า หมู่ 10 ตำบลห้วยไร่เหตุการณ์ปกตินายสวัสดิ์ จริงแล้ว กำนันตำบลหัวฝาย และประธานเครือข่ายป่าชุมชน ร่วมกับ นายจรูญ จับจ่าย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 พร้อมชุดปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 ตั้งจุดตรวจคัดกรองผู้ที่จะเข้าไปในพื้นที่ป่า

ทั้งนี้ได้แนะนำผู้ที่จะเข้าไปในพื้นที่ป่าซึ่งขณะนี้จังหวัดแพร่ได้ประกาศปิดป่าทุกพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคมถึง30เมษายน 2564 ณ.จุดคัดกรองบ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวฝาย อำเภอ สูงเม่น จังหวัดแพร่นางศิริพร สิทธิพิเศรษฐ กำนันตำบลบ้านเหล่า และประธานเครือข่ายป่าชุมชนฯ อำเภอสูงเม่น จ.แพร่ ประธานเครือข่ายป่าชุมชน แและสมาชิกเครือข่าย ตั้งด่านคัดกรองหน่วยไฟป่า พื้นที่บ้านน้ำฮอก หมู่ 3 ซึ่งได้เกิดไฟป่าลุกลามในเขตพื้นที่ของชุมชนเจ้าหน้าที่ผู้อยู่เวรด่านมีผู้นำท้องที่บ้านเหล่า หมู่ 3 และหมู่ 4 ร่วมเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าอนุรักษ์เป็นที่เรียบร้อย พื้นที่ไฟไหม้ ประมาณ 3 ไร่

นายสุทิน ม้าแก้ว กำนันตำบลน้ำชำอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ และประธานเครือข่ายป่าชุมชน ฯพร้อม ฝ่ายปกครองและเครือข่ายไฟป่าตั้งจุดคัดกรองผู้เข้าป่า ณ.จุดคัดกรองตำบลน้ำชำ อ่างน้ำปึงซึ่งทางที่วัดแพร่ นายสมหวังพ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้สั่งปิดป่าทุกพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 ถึง 30 เมษายน 2564 นั้น หลังจากที่ปิดป่าทำให้สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ลดลงมาก

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

พ่อเมืองแพร่ ร่วมกับชาวจังหวัดแพร่ ทำบุญพิธีสวดมนต์มหาสันติงหลวง เพื่อ

Post Views: 267 พ่อเมืองแพร่ ร่วมกับชาวจังหวัดแพร่ […]

ข่าวภูธร