พิษณุโลก แถลงจัดงานแฟชั่นโชว์ ผ้าลายขอ สานปณิธาน สมเด็จพระเจ้า

admin2

พิษณุโลก แถลงจัดงานแฟชั่นโชว์ ผ้าลายขอ สานปณิธาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา วันที่ 13 มีนาคม 2564 ที่ศูนย์โคกหนองนา พุทธพรภูพญาโมเดลนครไทย ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ศาสตราจารย์ ดรพุทธพรแข็งแรง ผู้อำนวยการศูนย์โคกหนองนา พุทธพรภูพญาโมเดลนครไทย นางจริยา สมวันดี พัฒนาการอำเภอนครไทย และนายณรงค์ ภียกำจัด นายกสมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน”รวมใจใส่ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” สืบสานพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์โคกหนองนาพุทธพรภูพญาโมเดลนครไทย โดยจะมีพืธีสงฆ์ และการแสดงแฟชั่นโชว์ของนางแบบที่มีชื่อเสียง ตลอดผลงานการออกแบบผ้าไทยที่ผ่านการออกแบบและตัดเย็บจากดีไซน์เนอร์ และชมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ซึ่งใช้วิธีพึ่งพาตนเองทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ประทานลายผ้าพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอ” ประทานอนุญาตให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่มนำไปใช้ทอผ้า ผลิตผ้า สำหรับจังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบให้กับอำเภอนครไทย เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยอำเภอนครไทย ได้ส่งเสริมให้กลุ่มทอผ้า ในเขตพื้นที่ ตำบลบ้านพร้าว ตำบลบ่อโพธิ์ ตำบลนครชุม ตำบลน้ำกุ่ม และตำบลเนินเพิ่ม

ศ.ดร.พุทธพร แข็งแรง กล่าวว่า วันนี้ดีใจที่ร่วมกิจกรรมกับนายอำเภอ และพัฒนาชุมชนสนับสนุนให้ชาวบ้านนครไทยได้อยู่ดีกินดี ก้าวไกลทันสมัย ที่ไหนใส่ผ้าไทย นครไทยก็ใส่ผ้าไทย น้องๆที่ทำงานที่นครไทยมาเป็นกำลังใจ นายอำเภอมอบหมายให้พัฒนาชุมชนลงพื้นที่บ้านไหนทอผ้าแบบไหน ในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมทอผ้าและร่วมกิจกรรมด้านนางจริยา สมวันดี กล่าวว่า ในส่วนของการขับเคลื่อนงาน การตกแต่งเสริมนำผ้าที่ได้รับพระราชอนุญาตจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ท่านได้ประทานผ้า”ผ้ามัดหมี่ลายขอ” ที่จะให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการกลุ่มทอผ้าต่างๆในพื้นที่ได้ทอ ผ้าของอำเภอนครไทยมีกลุ่มโอทอป กลุ่มทอผ้ามีการส่งเสริมหลายกลุ่ม และได้รับลายผ้าพระราชทานจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเรียบร้อยแล้ว นายกสมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก กล่าว ว่า สมาคมฯยินดีให้การสนับสนุนงานด้านการประชาสัมพันธ์เต็มที่ และนับว่าเป็นกิจกรรมดีๆของชาวอำเภอนครไทยอีกงานหนึ่ง

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Next Post

เครือข่ายป่าชุมชน จ.แพร่ เร่งตั้งจุดคัดกรองบุคคลเข้าป่า และให้คำแนะนำ หลัง

Post Views: 371 เครือข่ายป่าชุมชน จ.แพร่ เร่งตั้งจ […]

You May Like

ข่าวภูธร