พะเยา- เชียงคำ จัดงานวันสตรีสากล ไฮไลท์ สากครกปลักขิก ส้มตำ

admin2

พะเยา- เชียงคำ จัดงานวันสตรีสากล ไฮไลท์ สากครกปลักขิก ส้มตำสามัคคี+ลีลา วันที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 18.00 น. ณ สนามที่ว่าการอำเภอเชียงคำ นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.พะเยา ประธานในพิธี นางอำพร เกาะสมบัติ คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเชียงคำ กล่าวรายงาน พร้อมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเชียงคำ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน กว่าพันคน เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ โดย องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้ในเดือนมีนาคม เป็นวันสตรีสากล ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ได้จัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ของสตรีเพื่อระลึกถึงการต่อสู้เรียกร้องสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคระหว่างชายหญิง
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการแสดงพลังสร้างสรรค์ ระลึกถึงการต่อสู้ เรียกร้องสิทธิ เสรีภาพความเสมอภาคชายหญิง ของสตรีตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันเพื่อเป็นการประกาศยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่สตรีที่ทำคุณประโยชน์ มีผลงานดีเด่น เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นการแสดงพลัง ความเข้มแข็ง ของสตรีอย่างสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในการสร้างความรัก สามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ การเทิดทูน สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามนโยบายของรัฐบาล
ภายในงานมีกิจกรรมประกอบ รวมพลังสตรีเชียงคำ ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบศาสตร์พระราชา โคก หนอง น1 โมเดล สถานที่โรงเรียนพระนั่งดิน การเดินขบวนรณรงค์ แสดงพลังสตรีจากหมู่บ้าน ตำบลต่างๆ จำนวนกว่า 1,000 คน การประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่ทำคุณประโยชน์และมีผลงานดีเด่น จำนวน ๒๐ ราย การประกวดร้องเพลงของ ตัวแทนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอจากสตรีทุกตำบล
ส่วนที่เป็นไฮไลท์ของงาน ก็คือ การประกวด ตำส้มตำสามัคคี จาก 10 ตำบล รวมจำนวน 50 คน การจัดถนนคนเดิน ตลาดประชารัฐ ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์จากสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และสินค้าสัมมาชีพชุมชน โดยมีกลุ่มแม่บ้านจากตำบลแม่ลาว ได้นำครกพร้อมสากที่เป็นรูปคล้ายปลักขิก เข้ามาร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งเป็นที่น่าสนใจของชาวบ้าน ต่างก็พากันมาถ่ายภาพร่วมกับอุปกรณ์ สากครกปลักขิก กันอย่างสนุกสนาน
(ภาพ/ข่าว สราวุธ ตั้งประเสริฐ พะเยา )

Next Post

อุทยานแห่งชาติแม่จริม เข้าร่วมการฝึกทบทวนการกู้ชีพกู้ภัยในอุทยานแห่งชาติ

Post Views: 702 อุทยานแห่งชาติแม่จริม เข้าร่วมการฝ […]

ข่าวภูธร