พะเยา – พระเมธีวชิโรดม นำขบวนธรรมยาตราบวชป่า ทำฝายชะลอน้ำใน

admin2

พะเยา – พระเมธีวชิโรดม นำขบวนธรรมยาตราบวชป่า ทำฝายชะลอน้ำในกิจกรรมพลังชุมชนรักษ์ป่าต้นน้ำสู่สายธารกว๊านพะเยวันนี้ 11 มีนาคม 2564 ที่ อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำ อุทยานเเห่งชาติดอยหลวง บ้านร่องคำดง หมู่ 12 ตำบลเเม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกับหน่วยงานรัฐ ชุมชน เเละ พระสงฆ์ ร่วมกันจัด งานพลังชุมชนรักษ์ป่าต้นน้ำสู่สายธานกว๊านพะเยา การเดินธรรมยาตรา บวชป่า ทำฝายชะลอน้ำ ผืนป่าต้นน้ำห้วยถ้ำ ถิ่นที่อยู่อาศัยนกยูงไทย โดยมีพระเมธีวชิโรดม   ว.วชิรเมธี เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายอัครา พรหมเผ่า นายก.อบจ.พะเยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
รศ.ดร.สุภกร พงศ์บางโพธิ์ อธิบการบดี ม.พะเยา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยพะเยา มีความมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งที่จะอนุรักษ์นกยูงไทยและผืนป่าแม่กา แม่นาเรือแห่งนี้ ไว้ให้อุดมสมบูรณ์ ในอนาคตซึ่งจะมีโครงการต่าง ๆ ที่ทำงานร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มีอาคารศูนย์การเรียนรู้นกยูงไทย ที่จะเป็นศูนย์กลางการอนุรักษ์และเรียนรู้นกยูงไทยอย่างครบวงจร มหาวิทยาลัยจึงอยากจะสร้างสภาพแวดล้อมต้นแบบของการอยู่ร่วมกัน ระหว่างคนกับนกยูงอย่างครบวงจร นกยูงไทย ป่า และคนจะต้องสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข การอนุรักษ์และการพัฒนาจะดำเนินไปควบคู่กันอย่างสมดุล
อธิบการบดี ม.พะเยา กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้มหาวิทยาลัยพะเยา โดย สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์การเรียนรู้นกยูงไทย พร้อมเครือข่ายอนุรักษ์นกยูงไทย ได้ดำเนินการจัดงาน “พลังชุมชนรักษ์ป่าต้นน้ำสู่สายธารกว๊านพะเยา” การเดินธรรมยาตรา บวชป่า ทำฝายชะลอน้ำ ผืนป่าต้นน้ำห้วยถ้ำ ถิ่นที่อยู่อาศัยนกยูงไทย ร่วมกับชุมชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ อย่างยิ่งสำหรับประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ตำบลแม่นาเรือ จึงควรต้องให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ควบคู่ไปกับการสร้างฝ่ายทำให้พื้นดินเกิดการอุ้มน้ำ เพื่อส่งผลดีต่อบริเวณโดยรอบ และเป็นแหล่งน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคของมนุษย์และสัตว์ ตลอดจนภาคการเกษตร ซึ่งสอดคล้องกับแนวพระราชดำริ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ เกี่ยวกับการพัฒนา และฟื้นฟูป่าไม้ ด้วยการสร้างฝ่ายต้นน้ำ โดยใช้ทรัพยากรที่เอื้ออำนวย เกิดการสัมพันธ์ซึ่งกันและกันก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อไป
หลังจากมีการมอบธงเครือข่ายชุมชนอนุรักษ์นกยูง พระเมธีวชิโรดม ได้แสดงพระธรรมเทศนา “ จดหมายจากนกยูง “ และนำคณะธรรมยาตรา ซึ่งมีทั้งพระสงฆ์ พุทธศาสนิกชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร้วมกันบวชป่าในบริเวณบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำ – ห้วยแก้ว ในขณะที่นักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาได้ใช้หนังสติ๊กยิงเมล็ดพันธ์พืชต่างๆให้กระจายทั่วผืนป่าต้นน้ำบริเวณนั้น และสุดท้ายได้พร้อมใจกันสร้างฝายชะลอน้ำร่วมกัน ก่อนที่พระเมธีวชิโรดมจะออกเดินทางไปยังโบราณสถานสบร่องขุย ที่บ้านสันขะเจ๊าะ ม.14 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา เพื่อชมโบราณสถานแห่งนี้
(ภาพ/ข่าว สราวุธ ตั้งประเสริฐ พะเยา)

Next Post

พะเยา- เชียงคำ จัดงานวันสตรีสากล ไฮไลท์ สากครกปลักขิก ส้มตำ

Post Views: 245 พะเยา- เชียงคำ จัดงานวันสตรีสากล ไ […]

ข่าวภูธร