อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้น

admin2

อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field Day ณ.ศูนย์เรียนรู้นางประยงค์ พิมพะสุทธิ์
วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564
เวลา 09.00 น.นายวชิระ กว้างขวาง ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field Day ณ.ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครื่อข่ายนางประยงค์ พิมพะสุ หมู่ที่ 4 บ้านหนองแดง ตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
นางรวิวรรณ เจียงคำ เกษตรอำเภอ นำเกษตรกลุ่มเป้าหมายและเยาวชน จำนวน 200 คน เข้าอบรมจำนวน 15 ฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตและพัฒนาสิ้นค้าเกษตรให้มีคุณภาพ
นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้จัดการ ธกส. และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลโคกกลาง กำนันตำบลดงมะยาง ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมให้กำลังใจ และตรวจเยี่ยมฐานต่างๆ พร้อมอำนวยความสะดวกเพื่อให้การอบรมบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

เอกชัย โปธา ข่าวภูธร:ออนไลน์

Next Post

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ในพื้นที่

Post Views: 180 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ออ […]

ข่าวภูธร