เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ นำสิ่งของ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน มอบ

admin2

เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ นำสิ่งของ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน มอบให้ผู้ประสบวาตภัย จำนวน 3 ตำบล ของอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น.
นางรัชชุมา บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ออกเยี่ยมผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอลืออำนาจ ตำบลอำนาจ หมู่ที่ 6,8 ตำบลโคกกลาง หมู่ที่ 8,11 ตำบลดงมะยาง หมู่ที่ 1,5,7 จำนวน 30 ครัวเรือน ณ.หอประชุมเทศบาลตำบลโคกกลาง ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 30 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ นางวัชภรณ์ นาท้าว ปลัดอาวุโส นำส่วนราชการ ร่วมอำนวยความสะดวก ทั้งนี้ ธกส.ลืออำนาจ และสำนักงานป้องกันภัยจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมมอบสิ่งของทั้ง 30 ราย นายอำเภอลืออำนาจ กล่าวว่า เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม ที่ผ่านมา ประมาณเวลา 15.30 น.ได้เกิดพายุฤดูร้อนพัดบ้านเรือนประชาชนเสียหาย จำนวน 30

หลังคาเรือน ตามระเบียบใหม่ ปี 2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะช่วยเหลือเพื่อซ่อมแซมบ้านเรือนไม่เกิน 49,500 บาท และคอกปศุสัตว์ โรงเก็บพืชผลทางเกษตร ยุงฉาง ช่วยเหลือไม่เกิน 5,700 บาท หรือเท่าที่เสียจริง ทั้งนี้หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีงบประมาณ สามารถร้องขอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้

เอกชัยโปธา ข่าวภูธร รายงาน

Next Post

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ จับขายยาบ้าและเสพ

Post Views: 344 อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ จั […]

ข่าวภูธร