พัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดแพร่

admin2

พัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดแพร่ ดำเนินโครงการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปี 2564เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดแพร่ ดำเนินโครงการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2564 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ได้รับเงินขวัญถุงประจำปี 2563 ณ บ้านแม่ขมิง หมู่ที่ 2 ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ พัฒนาศักยภาพให้มีความเข้มแข็ง และสามารถดำเนินกิจกรรมตามแนวทางกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน 10 ขั้นตอน ได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดทำแผนการขับเคลื่อนกองทุนฯ ในปี 2564 และเตรียมความพร้อมของความพร้อมการรับพระราชทานเงินขวัญถุง 8,000 บาท ในเดือนเมษายน 2564 กลุ่มเป้าหมายจำนวน 30 คน สนับสนุนงบประมาณโดย สำนักงาน ปปส. ภาค 5 หมู่บ้านละ 5,000 บาท

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

จ.อำนาจเจริญ นายกเหล่ากาชาด ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ

Post Views: 227 จ.อำนาจเจริญ นายกเหล่ากาชาด ออกเยี […]

ข่าวภูธร