รอง มท.ภ.3 ตรวจสภาพหมอกควันชายแดนด้านแม่สาย

admin2

รอง มท.ภ.3 ตรวจสภาพหมอกควันชายแดนด้านแม่สาย

พลตรี ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจสภาพอากาศหมอกควันไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ชายแดนไทย-เมียนมา ด้านอำเภอแม่สายในพื้นที่ผิดชอบของ บก.ควบคุม ที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารม้าที่ 3.โดยมี พ.ท.ปรีชาวงศ์สาขา ผบ.บก.ควบคุมที่ 2 ฉก.ม.3 พร้อมด้วย กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 18 นาย ร่วมกับ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 ช.ร. ,ส่วนราชการ อ.แม่สาย, และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ อ.แม่สาย ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต. ถนัดพล โกศัยเสวี รอง มทภ.3 (2)ฯ และคณะฯ ในการเดินทาง ตรวจติดตามการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (pm 2.5) พร้อมให้การเยี่ยมชมการปฏิบัติการใช้เครื่องฉีดพ่นละอองควบคุมระยะไกล luf – 60 และ รถบรรทุกดับเพลิงฉีดพ่นละอองน้ำ ณ บริเวณ หน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย จว.ช.ร. ผลการปฏิบัติ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 40 คน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และพลตรีถนัดพลโกศัยเสวีรองแม่ทัพภาคที่ 3 รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่ 3 เดินทางมาพบปะและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายและรับมอบน้ำดื่มจากบริษัท AIS จำนวน 2,400 ขวดเพื่อมอบให้กับ 1. ทต.แม่สาย
2. หน่วยควบคุมไฟป่าดอยตุง
3. อาสามัครรักษาดินแดน แม่สาย 4.กรมป่าไม่ขุนน้ำนางนอน และชมการสาธิตการพ่นละอองน้ำเพื่อลดฝุ่นควัน PM 2.5 บริเวณที่ว่าการอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย

สมคิด อินต๊ะเนตร รายงาน

Next Post

องคมนตรี ในฐานะประธานกรรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ตรวจเยี่ยม

Post Views: 264 องคมนตรี ในฐานะประธานกรรรมการบริหา […]

ข่าวภูธร