กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับการตรวจ

admin2

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมของ พลตรีวีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 กิจกรรมโครงการบวร ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับบุคคล กิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคดุสิต หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เมื่อ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐๐๐ นาฬิกา พลตรีวีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ และคณะฯ เข้าตรวจเยี่ยมโครงการ บวร ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับบุคคล กิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคดุสิต หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

โดยมี พันเอกกิตติพล ไพรหิรัญ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย ฝ่ายทหาร ให้การต้อนรับ และมี รอง ผกก.ตชด.๓๒ นายก อบต.ห้วยชมภู กำนัน ต.ห้วยชมภู เกษตรอำเภอเมืองเชียงราย ปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย และคณะครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคดุสิต โดยรับฟังหารบรรยายสรุปจากครูใหญ่โรงเรียนฯ การตรวจเยี่ยม จุดที่ ๑ โรงเพาะเห็ด จุดที่ ๒ การเลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อ จุดที่ ๓ แปลงปลูกผัก จุดที่ ๔ การเลี้ยงสุกร จุดที่ ๕ การเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง จุดที่ ๖ การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ และ จุดที่ ๗ ตรวจเยี่ยมกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน ต่อจากนั้นเยี่ยมชมการรับประทานอาหารของนักเรียน ที่ประกอบอาหารจากผลผลิตของทางโรงเรียนเอง

สมคิด อินต๊ะเนตร รายงาน

Next Post

รอง มท.ภ.3 ตรวจสภาพหมอกควันชายแดนด้านแม่สาย

Post Views: 186 รอง มท.ภ.3 ตรวจสภาพหมอกควันชายแดนด […]

ข่าวภูธร