ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อหารายได้จัดซื้อเครื่องปั๊มหัวใจ

admin2

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อหารายได้จัดซื้อเครื่องปั๊มหัวใจอัตโนมัติ (Automedted chest compression : ACC) มอบให้โรงพยาบาลสันติสุข ทอดผ้าป่า ณ.วัดโป่งคำ ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่านด้วยโรงพยาบาลสันติสุข จังหวัดน่าน ตั้งอยู่เลขที่ 205 หมู่ที่4 ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ปัจจุบันทางโรงพยาบาลไม่มีเครื่องปั๊มหัวใจอัตโนมัติ (Auto CRP) สำหรับใช้เพื่อการช่วยเหลือผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤติให้รอดพ้นจากการเสียชีวิตได้ ซึ่งหากทางโรงพยาบาลมีเครื่องปั๊มหัวใจก็จะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยให้รอดพ้นจากการเสียชีวิตได้เป็นจำนวนมาก กรณีนี้ถ้าจะรองบประมาณของทางราชการก็ต้องใช้เวลาและไม่สามารถบอกได้ว่าจะได้ในปีงบประมาณใด เครื่องมือทางการแพทย์ดังกล่าวนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับโรงพยาบาลในพื้นที่ชนบทห่างไกลจากโรงพยาบาลประจำจังหวัด ดังนั้นคณะผู้ดำเนินการจึงเห็นว่าควรที่จะจัดทอดผ้าป่าสามัคคี เป็นการหารายได้จากผู้มีจิตศรัทธาและตั้งใจทำบุญ เพื่อการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ก็นับว่าเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมกันบริจาคทรัพย์ นำรายได้มอบให้กับทางโรงพยาบาลเพื่อการจัดซื้อเครื่องปั๊มหัวใจดังกล่าวต่อไป โดยจะทำการทอดผ้าป่า ณ.วัดโป่งคำ ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข รายได้ทั้งหมดมอบให้ทางโรงพยาบาลเพื่อจัดซื้อเครื่องปั๊มหัวใจอัตโนมัติตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นกำ ักำหนดการนศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 แรม 14 ค่ำ เดือน 4 ตั้งองค์ผ้าป่า ณ วัดโป่งคำ ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2564 แรม 15 ค่ำ เดือน 4 เวลา 10.00 น. ทอดผ้าป่า

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น
โทร.0848084888

Next Post

กอ.รมน.เชียงราย อำนวยการ ประสานงาน บูรณาการ ร่วมกิจกรรมปล่อยกำลัง

Post Views: 265 กอ.รมน.เชียงราย อำนวยการ ประสานงาน […]

ข่าวภูธร