ร้อยเอ็ด ถวาย”กัณฑ์หลอน”ในบุญผะเหวดบ้านบัว ต.คำนาดี อ.โพนทอง

admin2

ร้อยเอ็ด ถวาย”กัณฑ์หลอน”ในบุญผะเหวดบ้านบัว ต.คำนาดี อ.โพนทอง
เมื่อเวลา 14.00 น.วันนี้ พฤหัสบดีที่ 11 มี.ค.2564 นายสุนันท์ วงชนะ ประธานชมรมคนมักม่วนพร้อมสมาชิกในเขต อ.บัวขาว อ.ห้วยผึ้ง อ.นามน จ.กาฬสินธ์ อ.โพนทอง อ.โพธิ์ชัย อ.หนองพอก อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด พร้อมผู้บริหาร อบต.คำนาดี รวบรวมจตุปัจจัย ไทยทาน ถวาย ต้นกัณฑ์หลอนจำนวน 3 ต้น ณ วัดพรมจักรคณาราม.บ้านบัว ต.คำนาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด.เนื่องในบุญผะเหวด ฟังเทศนืมหาชาติประจำปี 2564.
กัณฑ์หลอน คือ ต้นเงินถวายกัณฑ์เทศน์ที่ทำพิธีแห่ไปจากบ้าน ไม่จำเพาะกัณฑ์ใดกัณฑ์หนึ่ง และเจาะจงถวายพระรูปใด เมื่อแห่กัณฑ์หลอนไปถึงวัด พระรูปใดกำลังเทศน์อยู่จะถวายพระรูปนั้น กัณฑ์หลอนประกอบไปด้วยเงิน/สมุด/ดินสอ/ผงซักผ้า/สบู่/ส่วนใหญ่เป็นเครื่องใช้ของพระภิกษุสงฆ์
บุญผะเหวด หรือ บุญเดือนสี่ ฟังเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ 1,000 คาถา เป็นประเพณีบุญตามฮีตสิบสอง ของชาวอีสาน ถือเป็นประเพณีการ บริจาคทานครั้งยิ่งใหญ่ ก็พอจะอนุมานได้ถึงสภาพทั่วไป ของชาวอีสานว่า เดือนสาม-เดือนสี่ ดอกจิก ดอกจาน ดอกพะยอม ดอกไม้ป่า บานราวต้นเดือน ๓ พุทธศาสนิกชนจะเก็บดอกไม้เหล่านี้ มาร้อยเป็นมาลัยเพื่อ ตกแต่งศาลาการเปรียญในงานบุญผะเหวดในงานนี้ก็ จะมี การเทศน์มหาชาติ ซึ่งถือว่าเป็นงานอันศักดิ์สิทธิผู้ใด ฟังเทศน์มหาชาติจบภายในวันเดียว และบำเพ็ญคุณงาม ความดี จะได้อานิสงส์ไปเกิดในภพหน้าไม่ตกอบายภูมิซันดอกว้า
สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน

Next Post

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อหารายได้จัดซื้อเครื่องปั๊มหัวใจ

Post Views: 220 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามั […]

ข่าวภูธร