ชาวบ้านแสนดีใจ ที่ กิติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอสอง พร้อมด้วยพัฒนาการ อ.สองฯ

admin2

ชาวบ้านแสนดีใจ ที่ กิติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอสอง พร้อมด้วยพัฒนาการ อ.สองฯ ร่วมมอบผ้าห่มและถุงยังชีพแก่ครัวเรือนยากจน ตามโครงการ หนาวนี้ คนแพร่ปันสุข ปี พ.ศ. 2563เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 12 มีนาคม 2564 นายกิติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอสอง พร้อมด้วยนางสาวสมใจ ทองจริง พัฒนาการอำเภอสอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สพอ.สอง และนางวันเพ็ญ บุญยืน ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอสอง กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลเตาปูน ผู้ใหญ่บ้านและอสม.บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 3 ตำบลหัวเมือง ร่วมมอบผ้าห่มและถุงยังชีพแก่ครัวเรือนยากจน ตามโครงการ “หนาวนี้ คนแพร่ปันสุข ปี พ.ศ. 2563 อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยโครงการหนาวนี้ คนแพร่ปันสุขวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ด้านรายได้ ปี 2562 และครัวเรือนที่มีฐานะยากลำบากในพื้นที่ เช่น ผู้สูงอายุ/ชรา/พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มเป้าหมาย มีจำนวนทั้งหมด 10 ครัวเรือน ได้แก่ ม.5 ตำบลเตาปูน จำนวน 2 ครัวเรือน คือ นายดี ผิวมณี และ นายคล้าย ทองจิตร ม.4 ตำบลเตาปูน จำนวน 1 ครัวเรือน คือ นายเกษม ฟุ่มเฟือย ม.8 ตำบลเตาปูน จำนวน 3 ครัวเรือน คือ นางไฮ ฟองแก้ว นางเป็ง แสนขวาง และนายสมศักดิ์ ใจแก้ว


ม.2 ตำบลเตาปูน จำนวน 1 ครัวเรือน คือ นางสาวทองสุข กาวิน ม.11 ตำบลเตาปูน จำนวน 2 ครัวเรือน คือ นายป๊อก บุญช่วย และนางเหนียม ดวงจันทร์ ม.3 ตำบลหัวเมือง จำนวน 1 ครัวเรือน คือ นางสาวละมุด อาณาเขตสำหรับประชาชนที่ได้รับมอบสิ่งของในครั้งนี้ ต่างขอบคุณนายอำเภอสอง นายกิติพัฒน์ กะวัง นางสาวสมใจ ทองจริง พัฒนาการอำเภอสอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สพอ.สอง และนางวันเพ็ญ บุญยืน ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอสอง กำนัน-และผู้ใหญ่บ้านและอสม.ทุกท่าน ที่เป็นตัวแทนนำสิ่งของมามอบให้ในครั้งนี้

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

จ.น่านไฟไหม้บ้านเฒ่าชราป่วยติดเตียงเมียชาวบ้านช่วยเหลือออกมาได้บ้านวอดทั้งหลัง

Post Views: 176 จ.น่านไฟไหม้บ้านเฒ่าชราป่วยติดเตีย […]

ข่าวภูธร