เทศบาลเมืองแพร่ ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุม

admin2

เทศบาลเมืองแพร่ ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสัตว์เลี้ยงฟรี ตามโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ วัดสวรรคนิเวศ เทศบาลเมืองแพร่ นายเจตนิพิฐ หล้าประเสริฐ ปลัดเทศบาลเมืองแพร่ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ ได้มอบหมายให้งานสัตว์แพทย์ ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสัตว์เลี้ยงฟรี ตามโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันถาวรให้แก่สัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) ในเขตเทศบาลเมืองแพร่ โดยในวันนี้ให้บริการชุมชนบ้านใหม่สวรรคนิเวศ

นายเจตนิพิฐ หล้าประเสริฐ ปลัดเทศบาลเมืองแพร่ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ ได้มอบหมายให้งานสัตว์แพทย์ ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสัตว์เลี้ยงฟรี ตามโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันถาวรให้แก่สัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) ในเขตเทศบาลเมืองแพร่ โดยในวันนี้ให้บริการชุมชนบ้านใหม่สวรรคนิเวศ โดยมีพี่น้องประชาชนในพื้นที่มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

ชื่นมื่น !!! จังหวัดแพร่ ให้ความสำคัญผู้สูงวัย หรือผู้สูงอายุได้จัดกิจกรรมท่องเที่ยว

Post Views: 545 ชื่นมื่น !!! จังหวัดแพร่ ให้ความสำ […]

ข่าวภูธร