กอ.รมน.เชียงราย อำนวยการ ประสานงาน บูรณาการ ร่วมกิจกรรมปล่อยกำลัง

admin2

กอ.รมน.เชียงราย อำนวยการ ประสานงาน บูรณาการ ร่วมกิจกรรมปล่อยกำลังพล พร้อมขบวนยานพาหนะ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 64 กอ.รมน.จังหวัด เชียงรายโดย พ.อ.กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผู้อำนวยการ รักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ฝ่ายทหาร เชียงราย มอบหมายให้ พ.อ.สุทัศน์ ถ้ำสุธะ หัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชน อำนวยการ ประสานงาน บูรณาการ ร่วมกิจกรรมปล่อยกำลังพล พร้อมขบวนยานพาหนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายโดยมี

นายคฑาสิทธิ์ เนื่องหล้า นายอำเภอแม่สรวยเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานทหารในพื้นที่ ค่ายเม็งรายมหาราช กองพันทหารราบที่ 3กรมทหารราบที่17 พัน3 พล.ร.7  และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ อ.แม่สรวย เชียงราย โดยได้นำกำลังพล พร้อมยานพาหนะเข้าร่วม จำนวน 10 หน่วยงาน และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน ณ หน้าที่ว่าการอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

สมคิด อินต๊ะเนตร รายงาน

Next Post

เทศบาลเมืองแพร่ ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุม

Post Views: 153 เทศบาลเมืองแพร่ ออกให้บริการฉีดวัค […]

ข่าวภูธร